grdraw

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
grdraw

(grdraw pt1 p2 color [podświetlanie])

Rysuje tymczasową linię w przestrzeni aktywnej rzutni

pt1 p2 - współrzędne 2D lub 3D reprezentujące końce linii w aktywnym układzie współrzędnych.

color to liczba - indeks koloru  więc nie mogą tu być użyte kolory z innych przestrzeni, RBG, Palet kolorów.
-1 oznacza kolor przeciwny do koloru przestrzeni tła (modelu)

podświetlanie - parametr opcjonalny pozwalanący narysować linię analogicznie jak linie zaznaczonego elementu - przerywane

Llinie narysowane tą funkcją nie są trwałe. Znikają po przesunięciu widocznego obszaru (move/span) lub mogą być usunięte funkcją grclear.


Przykład:
(grdraw '(2 10) '(123 34) 256 1)

grdraw

comments powered by Disqus