getfiled

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
getfiled

(getfiled tytuł nazwapliku rozszeżenie flagi)


Wyświetla okno, w którym Użytkownik wskazuje plik.

(getfiled tytuł nazwapliku rozszeżenie flagi)

gdzie:

 • tytuł - napis na belce nagłówkowej okna
 • nazwapliku - domyślnie wybrany plik
 • rozszeżenie  - filtr pozwalający na wybór tylko plików określonego typu
 • flagi - suma bitowa wartości:
  Wartość  Znaczenie
   1 Ostrzeżenie o możliwości nadpisania pliku
   2 Otwórz plik do odczytu
   4 Użytkownik może zmienić rozszeżenie
   8Wybierz tylko ścieżkę przeszukiwań ZWCADa

przykład:

(getfiled "Pliki rysunków" " " "DWG" 2)

wyświetli takie okno:

getfiled

 

comments powered by Disqus