getorient

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
getorient

(getorient [pt] [prompt])

Prosi Użytkownika o podanie kąta.

Funkcja jest bardzo podobnado getangle. Różnicą pomiędzy działaniem tych funkcji jest to , że wartość zwracana przez getorient nie jest zależna od ANGDIR i ANGBASE.  Kąt bazowy od którego jest odmierzany kąt zwracany przez funkcję to zawsze kąt względem kierunku osi X ( czyli na wschód ).

Kat wzrasta w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara 

Kąt zwracany jest zawsze w radianach

Funkcja getorient przydaje się lepiej w sytuacji kiedy potrzebujemy zmierzyć kąt bezwzględny  . Funkcja getangle jest bardziej użyteczna w sytuacji gdzie musimy zmierzyć kąt względem innego kąta

Przykład:
(getorient "Podaj kąt:")
Podaj kąt: // wpisujemy 45
0.785398