ANGDIR

Wyszukaj w słowniku
Rozpoczyna się od Zawiera DokładnieBrzmi podobnie

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
ANGDIR

Zmienna określa, czy kąty mają być odmierzane zgodnie ze wskazówkami zegara lub przeciwnie.

 

Typ zmiennej: Liczba naturalna

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

Domyślnie: 

 

Dopuszczalne wartości zmiennej:

0 - wartości dodatnie są przyjmowane przeciwnie do wskazówek zegara,

1 - wartości dodatnie są przyjmowane zgodnie ze wskazówkami zegara.

 

angdir

comments powered by Disqus