getdist

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
getdist

Prosi o podanie odległości

Funkcja działa podobnie jak getreal.
Również pozwala na interakcję z Użytkownkiem, pozwala na wpisanie wartości liczbowej, ale dodatkowo odległość może być wskazana przez kliknięcie dwóch punków  w przestrzeni.
Również w przypadku tej funkcji należy koniecznie pamiętać o obsłudze sytuacji wyjątkowych jak wciśnięcie przez Użytkownika przycisku ESC na klawiaturze, czyli każde użycie tej funkcji należy objąć funkcją vl-catch-all-apply

Tematy pokrewne:
initget
getreal
getint