itoa

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
itoa

Zamienia liczbę całkowitą na tekst

(itoa 123) zwróci "123"

Jeśli podamy jako parametr wywołania liczbę rzeczywistą, funkcja wywoła błąd
; błąd: nieobsługiwany typ argumentu 123.2

comments powered by Disqus