Przedłuż

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Przedłuż

Polecenie Przedłuż pozwala na łatwą zmianę długości obiektów i kątu rozwarcia łuków.

Jeśli po wydaniu polecenia wskażemy obiekt, to zostanie odczytana jego długość lub kąt rozwarcia.

Splajny oraz polilinie mogą być jedynie skracane. 

 

Po wpisaniu polecenia będą dostęne następujące opcje:

Pasek polecen do przedłużania obieków

 

 • dYnamicznie - nową długość obiektu możemy wskazać wskaźnikiem myszki. Uwaga - program CAD rzutuje prostopadle wskazany punkt na wydłużany obiekt i na tej podstawie wylicza długość - zobacz film poniżej.

  dynamiczne przedluzanie obiektow

 • pRzyrost - zmiana długości obiektu o określoną długość. Wartość dodatnia oznacza przedłużenie natomiast ujemna skrócenie. Na rysunku poniżej pokazaliśmy przedłużanie linii o 10 jednostek rysunkowych.

  przedluzanie obiektow o stala wartosc

 • Procent - podajemy nową długość w procentach. Jeśli wprowadzimy wartość mniejszą niż 100% to obiekt zostanie skrócony, jeśli większą niż 100% to zostanie wydłużony. Na animacji poniżej pokazaliśmy wydłużenie o 130%.

  przedluzanie obiektow o procent

 • cAłkowita - określa całkowitą nową długość obiektu. Na filmie poniżej zmieniamy długość odcinka na 70 jednostek.

  przedluzanie obiektow na okreslona dlugosc

 • Kąt - pozwala na zmianę kąta łuku. Na animacji poniżej zwiększamy kąt łuku o 20°.

  zmiana kata łuku

 

Na filmie pokazaliśmy sposób działania funkcji do zmiany długości obiektów.

 

 

 

Synonimy: LENGTHEN