tblnext

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
tblnext

(tblnext nazwatabeli [flaga])

Zwraca następny element z tabeli.

Funkcja działa jak iterator, czyli zwraca kolejne elementy z tabeli.

This function finds the first (or next, depending on the flag) instance of a symbol type in the drawing table. The argument table-name represents the name of symbol type to search for. Valid table-names are:

Funkcja znajduje pierwszylub kolejny ( w zależności czy ustawiony jest parametr "flaga" ) element z tablicy kolekcji rysunku.

Argument nazwatabeli oznacza kolekcję do przesukiwania.

Prawidłowymi elementami są:

Nazwa tabeli Znaczenie
"appid"Aplikacje dodatkowe
"block"Bloki
"dimstyle"Style wymiarowania
"layerWarstwy
"ltype"Typy linii
"style"Style tekstu
"ucs"Układy współrzędnych
"view"Widoki
"vport"Rzutnie

Przykład:

(tblnext "layer" T) ((0 . "LAYER") (2 . "0") (70 . 0) (62 . 7) (6 . "Continuous"))

(tblnext "layer" ) ((0 . "LAYER") (2 . "Defpoints") (70 . 0) (62 . 7) (6 . "Continuous"))

(tblnext "layer" ) nil ; nie ma więcej warstw

 

comments powered by Disqus