dictadd

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
dictadd

(dictadd ename symbol newobj)

Dodaje obiekt niegraficzny (newobj) do słownika (ename) .

 

Symbol to nazwa obiektu dodawanego do słownika,  musi mieć unikatową nazwę, która nie  jest jeszcze w słowniku

Przykład:

(setq  dict  (list  '(0 . "DICTIONARY")'(100 . "AcDbDictionary")))
(setq  new_name  (entmakes  dict))
(setq  nmdict  (namedobjdict ))

(setq  newdict  (dictadd nmdict "NEW_DICTIONARY" new_name ) )

Słownik taki może być wykorzystany np jako miejsce do którego zapiszemy ustawienia aplikacji.

(setq datalist  (append  (list  '(0 . "XRECORD") '(100 . "AcDbXrecord"))
'((1 . "new_data")  (10 1. 2. 3.)  (70 . 33))))

(setq new_name  (entmakex datalist))
(dictadd newdict "NEW_DATA_RECORD" new_name)

comments powered by Disqus