Przykłady LISP

Głównym tematem tego przykładu jest dodawanie punktów do polilinii.
Być może nie jest to rozwiązanie kompleksowe pozwalające na dodawanie punktów do wszystkich polilinii, problematycze będzie np dodanie punktu do odcinków łukowych. Chciałbym raczej pokazać tutaj użycie kilku funkcji np: eval, command, vlax-curve-getClosestPointTo wybieranie obiektów i ich filtrowanie.

Ten prosty skrypt pozwala na dokonanie pomiaru kątowego w środowisku 3D.

Przykład pokazuje w jaki sposób można zmienić kolejność wyświetlania obiektów. 
W przykładzie posłużymy się poleceniem _ai_draworder, które zmienia kolejność wyświetlania obiektów. 

LISP ten pozwala na narysowanie kopii zaznaczonych elementów o określonym odstępie po obu stornach wybranych obiektów. 

W tym przykładzie zajmiemy się bliżej przedstawieniem kilku podstawowych możliwości funkcji ssget, która pozala na pracę ze wskazaniami elementów. Mechanizm zbiorów wskazań służą łatwej manipulacji większą liczbą obiektów, pozwalają np. wybrać z rysunku elementy spełniające określone kryteria.

Jedną z cech języka LISP jest odzielność przestrzeni pamięci dla zmiennych w różnych rysunkach. Przez to, jeśli ustawimy wartość zmiennej w jednym rysunku. A następnie Użytkownik zmieni aktualny rysunek, oddczytanie wartości tych zmiennych nie będzie możliwe.

Okno do otwarcia i zapisu plików. LISP zawiera funkcję, proszącą użytkownika o wskazanie pliku. Funkcja ta to: (getfiled). Dzięki parametrom wywołania funkcji możemy określić, czy okno, które się otworzy, będzie prosiło Użytkownika o wskazanie pliku do otwarcia, czy do zapisu.

Za pośrednictwem LISP w ZWCAD możliwe jest manipulowanie zmiennymi systemowymi ZWCADa a nawet samego systemu operacyjnego. Większość ustawień rysunku i całego środowiska ZWCAD można zmienić własnie przez zmienne systemowe.