biuro@zwcad.pl

ZW3D Help

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Prostopadłościan

Funkcja tworzy prostopadłościan, wymaga wprowadzenia dwóch punktów.

W pierwszej fazie tworzy się podgląd prostopadłościanu, na którym możemy zmieniać wymiary bryły.

Na utworzonej w ten sposób bryle możemy wykonać operacje logiczne, np. dodawanie, odejmowanie, sumę logiczną oraz utworzyć bryłę bazową.