Dowiedz się więcej
Przejdź do sklepu

ZW3D Help

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Bryły prymitywne

Bryły prymitywne to kształty podstawowe.

W ZW3D do brył prymitywnych należą: prostopadłościan, walec, stożek, sfera, elipsoida.

Bryły takie w programach CAD 3D stosuje się często na początku tworzenia projektu. Następnie dodajemy kolejne operacje, np.: zaokrąglenie, fazowanie, otworzy, żebra, gwinty lub kolejne bryły prymitywne. Dodając taką bryłę możemy spozycjonować ją na już istniejącej innej bryle oraz wykonać operacje logiczne, np. dodawania, odejmowania.

Zaletą brył prymitywnych jest szybkość ich tworzenia. Wstawiamy w określonym miejscu gotową bryłę, której wymiary ustawiamy za pomocą przeciągania strzałek wymiarów, lub wpisując dokładne wymiary w oknie opcji.

Innym sposbem tworzenia brył jest utworzenie szkica i nadanie mu grubości poprzez wyciągnięcie, np.: wzdłuż linii, wokół osi itp.

 

Synonimy - bryłę prymitywną
Elipsoida

elipsoida zw3d cadPolecenie utworzy w ZW3D bryłę prymitywną - epipsoidę (Elipsoida – bryła lub powierzchnia, której wszystkie przekroje płaskie są elipsami).

Określamy położenie punktu centralnego elipsoidy a następnie długość wzdłuż 3 osi X, Y, Z.

Na utworzonej w ten sposób bryle możemy wykonać operacje logiczne, np. dodawanie, odejmowanie, sumę logiczną oraz utworzyć bryłę bazową.

 

 

Prostopadłościan

Funkcja tworzy w ZW3D  prostopadłościan, wymaga wprowadzenia dwóch punktów.

W pierwszej fazie tworzy się podgląd prostopadłościanu, na którym możemy zmieniać wymiary bryły.

Na utworzonej w ten sposób bryle możemy wykonać operacje logiczne, np. dodawanie, odejmowanie, sumę logiczną oraz utworzyć bryłę bazową.

Sfera

Polecenie utworzy w ZW3D bryłę prymitywną - sferę.

Wskazujemy punkt będący centrum sfery, a następnie za pomocą wymiaru określamy jej promień.

Na utworzonej w ten sposób bryle możemy wykonać operacje logiczne, np. dodawanie, odejmowanie, sumę logiczną oraz utworzyć bryłę bazową.

 

Stożek

stozek zw3d cad
Polecenie utworzy w ZW3D bryłę prymitywną - stożek.

Wskazujemy punkt będący centrum podstawy stożka, a następnie za pomocą wymiarów określamy promień podstawy, wysokość i górny promień ścięcia stożka.

Na utworzonej w ten sposób bryle możemy wykonać operacje logiczne, np. dodawanie, odejmowanie, sumę logiczną oraz utworzyć bryłę bazową.

 

Walec

Polecenie utworzy w ZW3D bryłę prymitywną - walec.

Wskazujemy punkt będący centrum podstawy walca, a następnie za pomocą wymiarów określamy promień podstawy i wysokość walca.

Na utworzonej w ten sposób bryle możemy wykonać operacje logiczne, np. dodawanie, odejmowanie, sumę logiczną oraz utworzyć bryłę bazową.