Wymiary obiektów możemy odczytać na wiele sposobów.

Nieco trudniej jest gdy potrzebujemy odczytać sumaryczną długość kilku różnych elementów w rysunku, ale możemy w tym przypadku użyć narzędzi do sumowania długości zawartych w samym ZWCAD:

  • polecenie _LINESUM oblicza całkowitą długość wybranych linii i polilinii,
  • polecenie _ARCSUM oblicza całkowitą długość wskazanych łuków.

 

Etykieta z długością obok kursora

Dla naszych użytkowników opracowaliśmy również niewielki program, który potrafi wyświetlić obok kursora etykietę z informacją o rodzaju zaznaczonych obiektów CAD i ich długości.

Jak wydrukować na drukarce 3D z ZWCAD?

Drukarki 3D są coraz bardziej popularne i łatwiej dostępne. W ostatnim czasie otrzymaliśmy kilka zapytań: "Czy z ZWCAD można drukować na drukarce 3D?".

Co prawda ZWCAD nie posiada polecenia do druku na drukarce 3D, ale utworzony model 3D możemy bardzo łatwo zapisać w formacie, który obsługuje program współpracujący z drukarką.

Poniżej pokażemy jak zapisać model 3D z ZWCAD do pliku o rozszerzeniu STL, a następnie wydrukować go na drukarce.

 

Podczas instalacji ZWCAD mamy do wyboru interfejs programu - wstążkowy lub klasyczny.

Interfejs to inaczej mówiąc wygląd i sposób pogrupowania ikon służących do komunikacji użytkownika z programem CAD.

W początkowym okresie kilkanaście lat temu był dostępny tylko interfejs klasyczny. Ikony były pogrupowane w paskach narzędzi, które można było włączyć i ustawić w odpowiednim miejscu programu.

Takie paski  ikon były przeważnie cały czas widoczne na ekranie, umożliwiało to bardzo szybki dostęp do funkcji. Jednak ze względu na niewielką przekątną ówczesnych monitorów paski ikon zasłaniały część roboczą okna do rysowania. 

Później wprowadzono interfejs wstążkowy. Funkcje były pogrupowane we wstążkach, które znajdowały się na górze ekranu. Jest dostępna np. wstążka do rysowania, wstawiania zewnętrznych odnośników, rysowania brył, wymiarowania. Tak więc użytkownik musi przełączać się pomiędzy wstążkami, aby wybrać konkretną funkcję.

Format PDF

Zastanówmy się czy znamy osobę, która nie słyszała o formacie PDF?

Format ten powstał ponad 25 lat temu, a obecnie jest bardzo popularny. Wiele programów o różnym przeznaczeniu dysponuje funkcją do drukowania lub eksportu dokumentów do formatu PDF.

Znaczącą zaletą tego formatu w dziedzinie programów CAD jest zachowanie jednolitego wyglądu takiego dokumentu na różnych komputerach oraz po wydruku.

Myślę, że utworzenie pliku PDF nie stanowi dzisiaj problemu, ale co zrobić w przypadku gdy otrzymamy plik PDF i chcielibyśmy użyć go w projekcie?

Możemy dokonać konwersji na obiekty CAD lub wstawić jako podkład. Przeanalizujmy oba sposoby na przykładzie poniższego rysunku.

Wskazywanie i wybór obiektów to czynność jaką wykonujemy chyba najczęściej podczas pracy w programie CAD.

Czy lepiej jest zaznaczać od strony lewej do prawej czy przeciwnie.

Jak zaznaczyć ostatnio narysowany obiekt? Czy można wybrać uprzednio zaznaczone elementy?

Jak zaznaczyć oknem innym niż prostokąt?

Zwykle wykonujemy offset (inne nazwy to odsunięcie lub kopia równoległa) wprowadzając odległość i stronę, po której ma być wykonana kopia.

Zapewne każdy z nas kreskował obszary na rysunku.

Czynność ta nie jest skomplikowana, ale trzeba pamiętać o wyborze wielu  parametrów np. odpowiedniego wzoru kreskowania, kąta pochylenia linii, podziałki.

Możemy jednak dodać własne ustawienia kreskowania do palety narzędzi, tak aby szybkim przeciągnięciem myszki kreskować wybrane obszary

Na filmie poniżej pokazaliśmy sposób dodania kreskowań do palety narzędzi, oraz ich użycie w rysunku.

W wersji 2018 SP2 dodaliśmy również aktywną obwiednię kreskowania, dzięki której możemy zmieniać kształt kreskowania za pomocą uchwytów.

W przypadku, gdy na rysunku występują nakładające się obiekty, mamy możliwość ich zaznaczania przez wybór selektywny. Funkcja o której mowa cycle select działa w ten sposób, że po użyciu jakiegoś polecenia np. move, gdzie konieczny jest wybór elementu, najeżdżamy kursorem nad obiekty i wciskamy jednocześnie lewy Shift i spację. Ponowne naciśnięcie tych przycisków pozwala na zaznaczenie kolejnych obiektów. Zmianę kolejności zaznaczenia elementów można także wykonać lewym przyciskiem myszy. Po wybraniu odpowiedniego elementu naciskamy Enter i przechodzimy do dalszego wykonywania początkowo uruchomionego polecenia.

select

Domyślnie opcja DIMASSOC jest ustawiona na 2. Oznacza to, że przy wymiarowaniu, wymiar jest powiązany z obiektem i podczas edycji obiektu za pomocą punktów charakterystycznych, wymiar automatycznie się aktualizuje. W przypadku chęci przesunięcia obiektu bez powiązanego wymiaru, należy użyć polecenia DIMDISASSOCIATE przez wpisanie w pasku poleceń i naciśnięcie ENTER. Teraz wystarczy wskazać wymiar do rozdzielenia i zatwierdzić przyciskiem ENTER.
Jeśli chcemy, aby przy tworzeniu wymiarowania, wymiary nie były powiązane z obiektem, należy zmienną DIMASSOC ustawić na 1.

dim

Jeśli z jakiś powodów zdarzy się, że zamiast okna dialogowego, pojawi się w pasku poleceń komunikat np. z podaniem ścieżki do otwarcia pliku, to wystarczy w tym przypadku zrezygnować z uruchomionego polecenia naciskając przycisk Escape (Esc). W pasku poleceń trzeba wpisać filedia, nacisnąć ENTER oraz wpisać 1 i potwierdzić ENTER. Od tego momentu okna dialogowe będą się pojawiały.

filedia

ZWCAD 2023 - ceniona alternatywa CAD
ZWCAD to znakomita alternatywa dla znanego programu CAD. Obsługuje zarówno pliki DWG jak i DXF również w najnowszym formacie. Dostępna jest licencja komercyjna bezterminowa z dobrowolnymi aktualizacjami. Już teraz możesz pobrać program i pracować. 30 dni testów z pełną funkcjonalnością, a później program CAD zamieni się w szybką przeglądarkę plików z możliwością tworzenia rysunków do 1000 obiektów.  

Kupuję program Kupuję aktualizacje 

ZWCAD 2023 PL 64bit  ZWCAD 2023 PL 32bit