ZWToolbox

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Zmień wielkość liter

Dokonuje konwersji pomiędzy dużymi i małymi literami w wybranych tekstach.

Zmień wielkość liter

 

Synonimy - Zmienianie wielkości liter
Zmień ustawienia rysowania osi

Pozwala na zmianę ustawień dotyczących rysowania osi.

Zmień ustawienia rysowania osi

 

Synonimy - Ustawienia narzędzi do rysowania osi symetrii
Zmień treść tekstu

Zmienia treść wybranych tekstów według określonych opcji.

Zmień treść tekstu

 

 

Synonimy - Zawansowana zmiana treści tekstu
Zapisz z kopią

Główny plik zostaje zapisany a ponadto utworzona zostaje kopia pliku z datą i czasem zapisu.

Zapisz z kopią

 

Synonimy - Zapisywanie z kopią zapasową
Zapisz współrzędne elementów w pliku csv

Zapisuje współrzędne zaznaczonych obiektów do zewnętrznego pliku *.csv.

Zapisz współrzędne elementów w pliku csv

 

Synonimy - Zapisywanie współrzędnych punktów wraz z ich opisami do pliku CSV
Zapisz wskazane współrzędne w pliku csv

Zapisuje współrzędne wybranych punktów do zewnętrznego pliku *.csv.

Zapisz wskazane współrzędne w pliku csv

 

Synonimy - Zapisywanie współrzędnych wskazanych punktów do pliku CSV
Zamień okręgi na inne obiekty

Zamienia wszystkie okręgi na rysunku o zadanej średnicy na inne obiekty (punkty krzyże okręgi gwiazdy lub bloki).

Zamień okręgi na inne obiekty

 

Synonimy - Zamienianie okręgów o zadanej średnicy na inne obiekty
Wyrównaj w poziomie

Wyrównuje zaznaczone obiekty w poziomie (do lewej do środka lub do prawej).

Wyrównaj w pioziomie

 

Synonimy - Wyrównywanie obiektów w poziomie
Wyrównaj w pionie

Wyrównuje zaznaczone obiekty w pionie (do góry do środka lub w dół).

Wyrównaj w pionie

 

Synonimy - Wyrównywanie obiektów w pionie
Wyrównaj grupę obiektów

Wyrównuje całą grupę obiektów do wybranego punktu.

Wyrównaj grupę obiektów

 

Synonimy - Wyrównywanie grupy obiektów
Wstaw punkty z opisem i autonumeracją

Po podaniu oznaczenia serii i numeru początkowego wstawia punkty wraz z opisem i automatycznie zwiększającym się numerem.

Wstaw punkty z opisem i autonumeracją

 

Synonimy - Wstawianie punktów z oznaczeniem serii i numerem
Wstaw oś

Wstawia osie do grupy zaznaczonych okręgów i łuków. Liczba kształt i orientacja wstawianych osi zależy od liczby zaznaczonych obiektów.

Wstaw oś

 

Synonimy - Rysowanie osi symetrii okręgów
Wstaw bloki na podstawie danych z pliku csv

Wstawia bloki wraz z atrybutami poprzez import danych z zewnętrznego pliku *.csv.

Wstaw bloki na podstawie danych z pliku csv

 

Synonimy - Wstawianie bloków zgodnie z opisem z pliku CSV do ZWCAD
Wczytaj punkty z pliku csv

Wstawia punkty wraz z opisami poprzez import danych z zewnętrznego pliku *.csv.

Wczytaj punkty z pliku csv

 

Synonimy - Wczytywanie współrzędnych punktów wraz z ich opisami z pliku CSV do ZWCAD
Usuń z bloku

Usuwa z bloku wybrany element.

Usuń z bloku

 

Synonimy - Usuwanie wskazanego obiektu z bloku
Szyk przez wybrane punkty

Tworzy szyk przez wybrane punkty czyli kopiuje wybrany obiekt lub obiekty w miejsca wybranych punktów.

Szyk przez wybrane punkty

 

Synonimy - Tworzenie szyku przez wybrane punkty
Szybki blok

Tworzy szybki blok na podstawie zaznaczonych elementów z pominięciem etapu wyboru dodatkowych opcji.

Szybki blok

 

Synonimy - Tworzenie bloku za pomocą jednego kliknięcia ze wskazanych obiektów
Sumuj pola powierzchni

Oblicza sumę pól zaznaczonych powierzchni.

Sumuj pola powierzchni

 

Synonimy - Sumowanie pól powierzchni obiektów
Sumuj długości łuków

Oblicza sumę długości zaznaczonych łuków.

Sumuj długości łuków

 

Synonimy - Sumowanie długości łuków
Sumuj długości linii

Oblicza sumę długości zaznaczonych linii.

Sumuj długości linii

 

Synonimy - Sumowanie długości linii