ZWToolbox

Wyszukaj w słowniku
Rozpoczyna się od Zawiera DokładnieBrzmi podobnie

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Aktywuj ZWToolbox Classic

Pozwala aktywować nakładkę ZWToolbox Classic.

Aktywuj ZWToolbox Classic

 

Dodaj do bloku

Tworzy szybki blok na podstawie zaznaczonych elementów z pominięciem etapu wyboru dodatkowych opcji.

 Dodaj do bloku

 

Kopiuj poprzez obrót

Tworzy kopię wybranych obiektów poprzez obrót.

Kopiuj poprzez obrót

 

Lustro w pionie i poziomie względem wskazanego punktu

Tworzy kopię lustrzaną wybranych obiektów w pionie i w poziomie względem wskazanego punktu.

Lustro w pionie i poziomie względem wskazanego punktu

 

Oblicz długość krzywej pomiędzy klikniętymi punktami

Oblicza długość krzywej pomiędzy dwoma wybranymi punktami.

Oblicz długość krzywej pomiędzy klikniętymi punktami

 

Odsuń oś

Rysuje oś poprzez odsunięcie istniejącego obiektu na warstwie określonej w ustawieniach.

Odsuń oś

 

Podręcznik programu ZWToolbox Classic
Policz bloki

Liczy liczbę wybranego lub wszystkich bloków w określonym w opcjach zakresie projektu (w całym projekcie w wybranej warstwie lub w grupie zaznaczonych obiektów).

Policz bloki

 

Przekonwertuj tekst na polilinie

Dokonuje konwersji liter wybranych tekstów na polilinie.

Przekonwertuj tekst na polilinie

 

Rozszerzone przycinanie

Przycina wszystkie elementy przecinające wybrany obiekt.

Rozszerzone przycinanie

 

Rysuj kraty

Rysuje kraty w zaznaczonym obszarze i o określonej liczbie linii poziomych i pionowych.

Rysuj kraty

 

Rysuj na podstawie współrzędnych z pliku csv

Wstawia punkty poprzez import ich współrzędnych z zewnętrznego pliku *.csv. Dodatkowo może je połączyć liniami lub splajnem.

Rysuj na podstawie współrzędnych z pliku csv

 

Rysuj oś

Rysuje oś przez dwa zaznaczone punkty na warstwie określonej w ustawieniach.

 Rysuj oś

 

Rysuj oś jako łuk

Rysuje oś jako łuk na warstwie określonej w ustawieniach poprzez zaznaczenie kolejno punktów łuku: środka pierwszego końca i drugiego końca.

Rysuj oś jako łuk

 

Rysuj strzałki wzdłuż klikanych punktów

Rysuje strzałki wzdłuż klikanych punktów.

Rysuj strzałki wzdłuż klikanych punktów

 

 

Skaluj rysunek z cali na mm

Przeskalowuje rysunek z cali na mm.

Skaluj rysunek z cali na mm

 

Skaluj rysunek z mm na cale

Przeskalowuje rysunek z mm na cale.

Skaluj rysunek z mm na cale

 

Sprawdź dostępność aktualizacji ZWToolbox Classic

Sprawdza dostępność aktualizacji nakładki ZWToolbox Classic.

Sprawdź dostępność aktualizacji ZWToolbox Classic

 

Stwórz zestawienie współrzędnych punktów okręgów i bloków

Tworzy we wskazanym miejscu zestawienie współrzędnych wybranych punktów okręgów i bloków. Wyniki w zestawieniu można posortować względem współrzędnych X Y Z wielkości średnic lub skali bloków. 

Stwórz zestawienie współrzędnych punktów  okręgówi i bloków

 

Sumuj długości i obwody

Oblicza sumę długości i obwodów zaznaczonych linii łuków polilinii i okręgów.

Sumuj długości i obwody

 

Sumuj długości linii

Oblicza sumę długości zaznaczonych linii.

Sumuj długości linii

 

Sumuj długości łuków

Oblicza sumę długości zaznaczonych łuków.

Sumuj długości łuków

 

Sumuj pola powierzchni

Oblicza sumę pól zaznaczonych powierzchni.

Sumuj pola powierzchni

 

Szybki blok

Tworzy szybki blok na podstawie zaznaczonych elementów z pominięciem etapu wyboru dodatkowych opcji.

Szybki blok

 

Szyk przez wybrane punkty

Tworzy szyk przez wybrane punkty czyli kopiuje wybrany obiekt lub obiekty w miejsca wybranych punktów.

Szyk przez wybrane punkty

 

Usuń z bloku

Usuwa z bloku wybrany element.

Usuń z bloku

 

Wczytaj punkty z pliku csv

Wstawia punkty wraz z opisami poprzez import danych z zewnętrznego pliku *.csv.

Wczytaj punkty z pliku csv

 

Wstaw bloki na podstawie danych z pliku csv

Wstawia bloki wraz z atrybutami poprzez import danych z zewnętrznego pliku *.csv.

Wstaw bloki na podstawie danych z pliku csv

 

Wstaw oś

Wstawia osie do grupy zaznaczonych okręgów i łuków. Liczba kształt i orientacja wstawianych osi zależy od liczby zaznaczonych obiektów.

Wstaw oś

 

Wstaw punkty z opisem i autonumeracją

Po podaniu oznaczenia serii i numeru początkowego wstawia punkty wraz z opisem i automatycznie zwiększającym się numerem.

Wstaw punkty z opisem i autonumeracją

 

Wyrównaj grupę obiektów

Wyrównuje całą grupę obiektów do wybranego punktu.

Wyrównaj grupę obiektów

 

Wyrównaj w pionie

Wyrównuje zaznaczone obiekty w pionie (do góry do środka lub w dół).

Wyrównaj w pionie

 

Wyrównaj w poziomie

Wyrównuje zaznaczone obiekty w poziomie (do lewej do środka lub do prawej).

Wyrównaj w pioziomie

 

Zamień okręgi na inne obiekty

Zamienia wszystkie okręgi na rysunku o zadanej średnicy na inne obiekty (punkty krzyże okręgi gwiazdy lub bloki).

Zamień okręgi na inne obiekty

 

Zapisz wskazane współrzędne w pliku csv

Zapisuje współrzędne wybranych punktów do zewnętrznego pliku *.csv.

Zapisz wskazane współrzędne w pliku csv

 

Zapisz współrzędne elementów w pliku csv

Zapisuje współrzędne zaznaczonych obiektów do zewnętrznego pliku *.csv.

Zapisz współrzędne elementów w pliku csv

 

Zapisz z kopią

Główny plik zostaje zapisany a ponadto utworzona zostaje kopia pliku z datą i czasem zapisu.

Zapisz z kopią

 

Zmień treść tekstu

Zmienia treść wybranych tekstów według określonych opcji.

Zmień treść tekstu

 

 

Zmień ustawienia rysowania osi

Pozwala na zmianę ustawień dotyczących rysowania osi.

Zmień ustawienia rysowania osi

 

Zmień wielkość liter

Dokonuje konwersji pomiędzy dużymi i małymi literami w wybranych tekstach.

Zmień wielkość liter