biuro@zwcad.pl

ZWToolbox

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Aktywuj ZWToolbox Classic

Pozwala aktywować nakładkę ZWToolbox Classic.

Aktywuj ZWToolbox Classic

 

Synonyms - Aktywacja ZWToolbox Classic
Dodaj do bloku

Tworzy szybki blok na podstawie zaznaczonych elementów z pominięciem etapu wyboru dodatkowych opcji.

 Dodaj do bloku

 

Synonyms - Dodawanie wskazanych obiektów do bloku
Kopiuj poprzez obrót

Tworzy kopię wybranych obiektów poprzez obrót.

Kopiuj poprzez obrót

 

Synonyms - Kopiowanie poprzez obrót obiektów
Lustro w pionie i poziomie względem wskazanego punktu

Tworzy kopię lustrzaną wybranych obiektów w pionie i w poziomie względem wskazanego punktu.

Lustro w pionie i poziomie względem wskazanego punktu

 

Synonyms - Lustro względem 2 osi
Oblicz długość krzywej pomiędzy klikniętymi punktami

Oblicza długość krzywej pomiędzy dwoma wybranymi punktami.

Oblicz długość krzywej pomiędzy klikniętymi punktami

 

Synonyms - Obliczanie długości krzywych pomiędzy wskazanymi punktami
Odsuń oś

Rysuje oś poprzez odsunięcie istniejącego obiektu na warstwie określonej w ustawieniach.

Odsuń oś

 

Synonyms - Rysowanie osi równoległych
Podręcznik programu ZWToolbox Classic

Otwiera podręcznik programu ZWToolbox Classic w formacie PDF.

 

 

Policz bloki

Liczy liczbę wybranego lub wszystkich bloków w określonym w opcjach zakresie projektu (w całym projekcie w wybranej warstwie lub w grupie zaznaczonych obiektów).

Policz bloki

 

Synonyms - Zliczanie bloków występujących w rysunku
Przekonwertuj tekst na polilinie

Dokonuje konwersji liter wybranych tekstów na polilinie.

Przekonwertuj tekst na polilinie

 

Synonyms - Konwersja tekstu na polilinie
Rozszerzone przycinanie

Przycina wszystkie elementy przecinające wybrany obiekt.

Rozszerzone przycinanie

 

Rysuj kraty

Rysuje kraty w zaznaczonym obszarze i o określonej liczbie linii poziomych i pionowych.

Rysuj kraty

 

Synonyms - Rysowanie krat
Rysuj na podstawie współrzędnych z pliku csv

Wstawia punkty poprzez import ich współrzędnych z zewnętrznego pliku *.csv. Dodatkowo może je połączyć liniami lub splajnem.

Rysuj na podstawie współrzędnych z pliku csv

 

Synonyms - Wczytywanie współrzędnych punktów z pliku CSV do ZWCAD
Rysuj oś

Rysuje oś przez dwa zaznaczone punkty na warstwie określonej w ustawieniach.

 Rysuj oś

 

Synonyms - Rysowanie osi symetrii pomiędzy wskazanymi punktami
Rysuj oś jako łuk

Rysuje oś jako łuk na warstwie określonej w ustawieniach poprzez zaznaczenie kolejno punktów łuku: środka pierwszego końca i drugiego końca.

Rysuj oś jako łuk

 

Synonyms - Rysowanie osi łukowych
Rysuj strzałki wzdłuż klikanych punktów

Rysuje strzałki wzdłuż klikanych punktów.

Rysuj strzałki wzdłuż klikanych punktów

 

 

Synonyms - Rysowanie strzałek wzdłuż klikanych punktów
Skaluj rysunek z cali na mm

Przeskalowuje rysunek z cali na mm.

Skaluj rysunek z cali na mm

 

Synonyms - Skalowanie rysunku - zamiana z cali na mm
Skaluj rysunek z mm na cale

Przeskalowuje rysunek z mm na cale.

Skaluj rysunek z mm na cale

 

Synonyms - Skalowanie rysunku - zamiana z mm na cale
Sprawdź dostępność aktualizacji ZWToolbox Classic

Sprawdza dostępność aktualizacji nakładki ZWToolbox Classic.

Sprawdź dostępność aktualizacji ZWToolbox Classic

 

Synonyms - Sprawdzenie dostępności aktualizacji ZWToolbox Classic
Stwórz zestawienie współrzędnych punktów okręgów i bloków

Tworzy we wskazanym miejscu zestawienie współrzędnych wybranych punktów okręgów i bloków. Wyniki w zestawieniu można posortować względem współrzędnych X Y Z wielkości średnic lub skali bloków. 

Stwórz zestawienie współrzędnych punktów  okręgówi i bloków

 

Synonyms - Tworzenie zestawienia współrzędnych punktów okręgów i bloków
Sumuj długości i obwody

Oblicza sumę długości i obwodów zaznaczonych linii łuków polilinii i okręgów.

Sumuj długości i obwody

 

Synonyms - Sumowanie długości i obwodów linii łuków polilinii i okręgów