ZWToolbox

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Podręcznik programu ZWToolbox Classic

Otwiera podręcznik programu ZWToolbox Classic w formacie PDF.

 

 

Policz bloki

Liczy liczbę wybranego lub wszystkich bloków w określonym w opcjach zakresie projektu (w całym projekcie w wybranej warstwie lub w grupie zaznaczonych obiektów).

Policz bloki

 

Synonyms - Zliczanie bloków występujących w rysunku
Przekonwertuj tekst na polilinie

Dokonuje konwersji liter wybranych tekstów na polilinie.

Przekonwertuj tekst na polilinie

 

Synonyms - Konwersja tekstu na polilinie