ZWToolbox

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Dodaj do bloku

Tworzy szybki blok na podstawie zaznaczonych elementów z pominięciem etapu wyboru dodatkowych opcji.

 Dodaj do bloku

 

Synonyms - Dodawanie wskazanych obiektów do bloku