Dodaj do bloku

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Dodaj do bloku

Tworzy szybki blok na podstawie zaznaczonych elementów z pominięciem etapu wyboru dodatkowych opcji.

 Dodaj do bloku

 

Ikona:  18 Dodaj do bloku
Nazwa polecenia: AddToBlock
Kompatybilność: ZWCAD Classic
Funkcje powiązane: 

Policz bloki

Zapisz informacje o blokach i ich atrybutach do pliku csv

Wstaw bloki na podstawie danych z pliku csv

Szybki blok

Usuń z bloku

 

Opis: 

Po kliknięciu na ikonę zaznaczamy wszystkie elementy które chcemy dodać do bloku i naciskamy Enter. Następnie klikamy na blok do którego chcemy dodać zazaznaczone elementy. Zmiany zostają automatycznie zapisane i wprowadzone do wszystkich egzemplarzy bloku.

 

 Dodaj do bloku 1

Dodaj do bloku 2

Dodaj do bloku 3

Synonyms: Dodawanie wskazanych obiektów do bloku