Policz bloki

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Policz bloki

Liczy liczbę wybranego lub wszystkich bloków w określonym w opcjach zakresie projektu (w całym projekcie w wybranej warstwie lub w grupie zaznaczonych obiektów).

Policz bloki

 

Ikona:  15 Policz bloki
Nazwa polecenia: _BLOCKSUM
Kompatybilność: ZWCAD Classic
Funkcje powiązane: 

Wstaw bloki na podstawie danych z pliku csv

Szybki blok

Dodaj do bloku

Usuń z bloku

 

Opis: 

Po kliknięciu na ikonę musimy najpierw wybrać jedną z opcji zliczania bloków poprzez wciścięcie odpowiedniego klawisza i Entera:

1. Enter (bez wpisywania żadnej litery) - liczy liczbę wszystkich bloków w całym projekcie.

2. Litera L i Enter - liczy liczbę wszystkich bloków na wybranej warstwie. W celu wskazania warstwy należy kliknąć na dowolny obiekt przypisany do tej warstwy.

3. Litera S i Enter - liczy liczbę egzemplarzy wybranego bloku. Po wybraniu bloku poprzez kliknięcie na niego poraz kolejny musimy wybrać jedną z opcji:

a) Enter (bez wpisywania żadnej litery) - liczy liczbę egzemplarzy wybranego bloku w całym projekcie

b) Litera S i Enter - liczy liczbę egzemplarzy wybranego bloku w grupie wybranych obiektów. W tym przypadku musimy zaznaczyć obiekty wśród których chcemy policzyć liczbę egzemplarzy wybranego wcześniej bloku i nacisnąć Enter.

 

Policz bloki 1

Policz bloki 2

Policz bloki 3

 

 

Synonimy: Zliczanie bloków występujących w rysunku