Szybki blok

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Szybki blok

Tworzy szybki blok na podstawie zaznaczonych elementów z pominięciem etapu wyboru dodatkowych opcji.

Szybki blok

 

Ikona:  17 Szybki blok
Nazwa polecenia: QuickBlock
Kompatybilność: ZWCAD Classic
Funkcje powiązane: 

Policz bloki

Zapisz informacje o blokach i ich atrybutach do pliku csv

Wstaw bloki na podstawie danych z pliku csv

Dodaj do bloku

Usuń z bloku

 

Opis: 

Po kliknięciu na ikonę zaznaczamy obiekty z których chcemy utworzyć blok i naciskamy Enter. Punktem bazowym utworzonego bloku zostaje punkt o współrzędnych pionowej i poziomej równych najmniejszym wartościom tych współrzędnych u dowolnego z zaznaczonych elementów. Blok zostaje nazwany 'QuickBlock_(numer bloku)' przy czym numer bloku dotyczy tylko bloków utworzonych w wyniku działania tej funkcji i dlatego zaczyna się od 1.

 

Szybki blok 1

Szybki blok 2

Synonyms: Tworzenie bloku za pomocą jednego kliknięcia ze wskazanych obiektów