ZWToolbox

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Oblicz długość krzywej pomiędzy klikniętymi punktami

Oblicza długość krzywej pomiędzy dwoma wybranymi punktami.

Oblicz długość krzywej pomiędzy klikniętymi punktami

 

Synonyms - Obliczanie długości krzywych pomiędzy wskazanymi punktami
Odsuń oś

Rysuje oś poprzez odsunięcie istniejącego obiektu na warstwie określonej w ustawieniach.

Odsuń oś

 

Synonyms - Rysowanie osi równoległych