biuro@zwcad.pl

Zmień treść tekstu

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Zmień treść tekstu

Zmienia treść wybranych tekstów według określonych opcji.

Zmień treść tekstu

 

 

Ikona:  14 Zmień treść tekstu
Nazwa polecenia: T_ZmienTekst
Kompatybilność: ZWCAD Classic
Funkcje powiązane: 

Zmień wielkość liter

Przekonwertuj tekst na polilinie

 

Opis: 

Po kliknięciu na ikonę otworzy się okno w którym wybieramy opcje zmiany treści tekstu. Można dodać do tekstu przedrostek przyrostek nadpisać stary tekst oraz dodać numer (z dodatkową możliwością autonumeracji). Po naciśnięciu przycisku OK wybieramy teksty do zmiany i naciskamy Enter.

 

Zmień treść tekstu 1

Zmień treść tekstu 2

Zmień treść tekstu 3

Synonyms: Zawansowana zmiana treści tekstu