Architektura

Zagadnienia architektoniczne.

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
Attyka

Górny element konstrukcyjny budynku wystający ponad powierzchnię dachu. Może mieć ona formę ścianki, ażuru lub balustrady. Niegdyś attyka spełniała głównie funkcję dekoracyjną. Była ozdobą wielu renesansowych zamków, pałaców i kościołów. Attyka może być jednocześnie murem ogniowym (ogniomurem), ale tylko wówczas, gdy jest wykonana z materiałów niepalnych, ma odpowiednią grubość i jest odpowiednio wytrzymała ogniowo.

Synonyms - attyki, attykę
Belka

Poziomy lub ukośny element konstrukcyjny przenoszący obciążenia z powierzchni poziomych i przekazujący je na podpory.

Synonyms - belki, belkę, belkami, belką, belek,
Elewacja

Zewnętrzna powierzchnia ściany budynku, ze wszystkimi znajdującymi się na niej elementami.

Elewacje, w zależności od położenia określa się:

  • zgodnie z położeniem do np. ulicy: frontowa, tylna, boczna, ogrodowa (dla budynków z przylegającym ogrodem),
  • zgodnie ze stronami świata – północna, wschodnia itp.

Mianem elewacji określa się też w rysunku architektoniczno-budowlanym przedstawiony w skali widok budynku prostopadły do jednej ze ścian. W  projekcie architektonicznym rysunek elewacji określa wielkość i położenie otworów (drzwi, okien itp.) oraz innych detali elewacji, wysokość budynku i jego poziomów, rodzaj zastosowanych materiałów wykończeniowych.

 

Synonyms - elewacji, elewacjami, elewację
Kota wysokościowa

Symbol graficzny stosowany na rysunkach architektonicznych, określający poziom danego punktu w stosunku do przyjętego punktu odniesienia (najczęściej poziomu parteru). Przy symbolu tym umieszczany jest znak "+" lub "-" określające czy dany punkt znajduje się powyżej czy poniżej punktu odniesienia oraz oznaczenie liczbowe określające jego odległość. Symbol wypełniony odnosi się do stanu surowego, zaś pusty oznacza poziom elementu w stanie wykończonym.

Synonyms - kotę wysokościową, kot wysokościowych, kotami wysokościowymi,
Linia tnąca przekroju

Linia wyznaczająca położenie płaszczyzny tnącej oraz kierunek patrzenia.

Synonyms - linię tnącą przekroju, linią tnącą przekroju, symbol przekroju
Menu ekranowe

Menu zawierające narzędzia do projektowania architektonicznego.

 

Synonyms - menu ekranowe, menu ekranowego, menu ekranowym,
Oś ściany

Oś modularna przechodząca przez elementy tworzące konstrukcję i wyznaczająca ich położenie.

Synonyms - osią_ściany, osiami_ściany, osi_ścian
Pasek ikon Blok i Wzór

Narzędzia do edycji i zarządzania blokami i wzorami.

Synonyms - pasku ikon Blok i Wzór, paska ikon Blok i Wzór
Pasek ikon Drzwi i Okna

Narzędzia służą do rysowania, edycji oraz tworzenia zestawień stolarki okiennej i drzwiowej.

Synonyms - paska ikon Drzwi i Okna, pasku ikon Drzwi i Okna,
Pasek ikon Elewacja i Przekrój

Narzędzia służą do rysowania i modyfikacji przekroju i widoku elewacji budynku.

Synonyms - paska ikon elewacja i przekrój, pasku ikon elewacja i przekrój,
Pasek ikon Narzędzia

Narzędzia służą do edycji wyświetlania warstw i zmiany widoków.

Synonyms - paska ikon narzędzia, pasku ikon narzędzia,
Pasek ikon Narzędzia 1

Narzędzia służą do edycji obiektów.

Synonyms - Pasku ikon Narzędzia 1, paska ikon Narzędzia 1
Pasek ikon Pomieszczenie i Dach

Narzędzia służą do tworzenia dachu oraz opisów i zestawień pomieszczeń.

Synonyms - paska ikon Pomieszczenie i Dach, pasku ikon Pomieszczenie i Dach
Pasek ikon Ściana_Belka_Płyta

Narzędzia służą do tworzenia i edycji ścian i belek.

Synonyms - paska ikon Ściana_Belka_Płyta, pasku ikon Ściana_Belka_Płyta
Pasek ikon Siatka i numer osi

Narzędzia służące do tworzenia, opisu i modyfikacji siatki osi.

Synonyms - pasku ikon Siatka i numer osi, paska ikon siatka i numer osi, paskiem ikon Siatka i numer osi
Pasek ikon Słup

Narzędzia służą do rysowania słupów.

Synonyms - Pasek ikon słupów, paska ikon słupów, paskami ikon słupów
Pasek ikon Ustawienia

Narzędzia służą do ustawień rysunku i zarządzania warstwami.

Synonyms - pasku ikon Ustawienia, ustawienia, ustawieniami, ustawień,
Pasek ikon Wymiar

Narzędzia służą do zautomatyzowanego wymiarowania oraz modyfikacji wymiarów obiektów na rysunku.

Synonyms - pasku ikon Wymiar, paska ikon Wymiar
Podstawy obsługi ZWCAD

Jednodniowe szkolenie odbywające się cyklicznie raz w tygodniu.

Przy zakupie ZWCAD 2020 można uczestniczyć w nim bezpłatnie*

Szkolenia odbywają się w siedzibie firmy w Bielsku-Białej. Okresowo zdarzają się także szkolenia on-line.

W szkoleniu można uczestniczyć do miesiąca od zakupu programu.

Dokładny plan szkolenia.

*Każda zakupiona licencja odpowiada uczestnictwu jednej osoby na szkoleniu. Koszt szkolenia każdej dodatkowej osoby wynosi 400zł netto.

Przekrój

Przekrój otrzymujemy w wyniku przecięcia rysowanego obiektu wyobrażoną linią tnącą.

Synonyms - przekroje, przekrojem, przekrojami