Architektura

Zagadnienia architektoniczne.

Wyszukaj w słowniku
Rozpoczyna się od Zawiera DokładnieBrzmi podobnie

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Attyka

Górny element konstrukcyjny budynku wystający ponad powierzchnię dachu. Może mieć ona formę ścianki, ażuru lub balustrady. Niegdyś attyka spełniała głównie funkcję dekoracyjną. Była ozdobą wielu renesansowych zamków, pałaców i kościołów. Attyka może być jednocześnie murem ogniowym (ogniomurem), ale tylko wówczas, gdy jest wykonana z materiałów niepalnych, ma odpowiednią grubość i jest odpowiednio wytrzymała ogniowo.

Belka

Poziomy lub ukośny element konstrukcyjny przenoszący obciążenia z powierzchni poziomych i przekazujący je na podpory.

Elewacja

Zewnętrzna powierzchnia ściany budynku, ze wszystkimi znajdującymi się na niej elementami.

Elewacje, w zależności od położenia określa się:

  • zgodnie z położeniem do np. ulicy: frontowa, tylna, boczna, ogrodowa (dla budynków z przylegającym ogrodem),
  • zgodnie ze stronami świata – północna, wschodnia itp.

Mianem elewacji określa się też w rysunku architektoniczno-budowlanym przedstawiony w skali widok budynku prostopadły do jednej ze ścian. W  projekcie architektonicznym rysunek elewacji określa wielkość i położenie otworów (drzwi, okien itp.) oraz innych detali elewacji, wysokość budynku i jego poziomów, rodzaj zastosowanych materiałów wykończeniowych.

 

Kota wysokościowa

Symbol graficzny stosowany na rysunkach architektonicznych, określający poziom danego punktu w stosunku do przyjętego punktu odniesienia (najczęściej poziomu parteru). Przy symbolu tym umieszczany jest znak "+" lub "-" określające czy dany punkt znajduje się powyżej czy poniżej punktu odniesienia oraz oznaczenie liczbowe określające jego odległość. Symbol wypełniony odnosi się do stanu surowego, zaś pusty oznacza poziom elementu w stanie wykończonym.

Linia tnąca przekroju

Linia wyznaczająca położenie płaszczyzny tnącej oraz kierunek patrzenia.

Menu ekranowe

Menu zawierające narzędzia do projektowania architektonicznego.

 

Oś ściany

Oś modularna przechodząca przez elementy tworzące konstrukcję i wyznaczająca ich położenie.

Pasek ikon Blok i Wzór

Narzędzia do edycji i zarządzania blokami i wzorami.

Pasek ikon Drzwi i Okna

Narzędzia służą do rysowania, edycji oraz tworzenia zestawień stolarki okiennej i drzwiowej.

Pasek ikon Elewacja i Przekrój

Narzędzia służą do rysowania i modyfikacji przekroju i widoku elewacji budynku.

Pasek ikon Narzędzia

Narzędzia służą do edycji wyświetlania warstw i zmiany widoków.

Pasek ikon Narzędzia 1

Narzędzia służą do edycji obiektów.

Pasek ikon Pomieszczenie i Dach

Narzędzia służą do tworzenia dachu oraz opisów i zestawień pomieszczeń.

Pasek ikon Ściana_Belka_Płyta

Narzędzia służą do tworzenia i edycji ścian i belek.

Pasek ikon Siatka i numer osi

Narzędzia służące do tworzenia, opisu i modyfikacji siatki osi.

Pasek ikon Słup

Narzędzia służą do rysowania słupów.

Pasek ikon Ustawienia

Narzędzia służą do ustawień rysunku i zarządzania warstwami.

Pasek ikon Wymiar

Narzędzia służą do zautomatyzowanego wymiarowania oraz modyfikacji wymiarów obiektów na rysunku.

Podstawy obsługi ZWCAD

Jednodniowe szkolenie odbywające się cyklicznie raz w tygodniu.

Przy zakupie ZWCAD 2017 można uczestniczyć w nim bezpłatnie*

Szkolenia odbywają się w siedzibie firmy w Bielsku-Białej. Okresowo zdarzają się także szkolenia on-line.

W szkoleniu można uczestniczyć do miesiąca od zakupu programu.

Dokładny plan szkolenia.

*Każda zakupiona licencja odpowiada uczestnictwu jednej osoby na szkoleniu. Koszt szkolenia każdej dodatkowej osoby wynosi 400zł netto.

Przekrój

Przekrój otrzymujemy w wyniku przecięcia rysowanego obiektu wyobrażoną linią tnącą.

Przekształanie linii w ścianę

Przekształca linię w ścianę

Płyta

Element konstrukcyjny budynku (najczęściej poziomy) przenoszący obciążenia na niższe kondygnacje.

Rysowanie Ścian

Rysuje różne rodzaje ścian oraz belki.

Rzut budynku

Inaczej przekrój poziomy budynku. Jest to rysunek budowlany przedstawiający układ pomieszczeń na danej kondygnacji budynku wraz z wyposażeniem oraz odpowiednimi szczegółami wykonania. Rysuje się go w odpowiedniej skali, a od skali zależy stopień uszczegółowienia rysunku. Każdy element, jak np. kreskowanie ścian w zależności od materiału, jest ściśle określony w normach. Ilość rzutów na rysunku zależy od ilości kondygnacji.

 

Ściana

Przegroda (najczęściej pionowa), oddzielająca środowisko zewnętrzne od wewnętrznego lub dzieląca przestrzeń wewnątrz budynku.

Siatka Osi

Zestaw osi budynku, wyznaczających położenie najważniejszych elementów konstrukcyjnych budynku.

Skrzyżowanie_słupów

Rysuje słupy na skrzyżowaniu ścian.

Słup

Podstawowy element konstrukcyjny budynku przekazujący obciążenia z układu konstrukcyjnego na fundament.

Słup_Narożny

Rysuje słup umiejscowiony w narożu lub skrzyżowaniu ścian.

Słup_o_Specjalnym_Kształcie

Rysuje słup o dowolnym kształcie określonym przez użytkownika.

Słup_Standardowy

Rysuje słup o standardowym kształcie.

Wieniec

Żelbetowa belka okalająca ściany nośne budynku.

Wyrównanie_słupa_do_ściany

Wyrównuje słup ze wskazanym licem ściany.