Architektura

Zagadnienia architektoniczne.

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Attyka

Górny element konstrukcyjny budynku wystający ponad powierzchnię dachu. Może mieć ona formę ścianki, ażuru lub balustrady. Niegdyś attyka spełniała głównie funkcję dekoracyjną. Była ozdobą wielu renesansowych zamków, pałaców i kościołów. Attyka może być jednocześnie murem ogniowym (ogniomurem), ale tylko wówczas, gdy jest wykonana z materiałów niepalnych, ma odpowiednią grubość i jest odpowiednio wytrzymała ogniowo.

Synonimy - attyki, attykę
Belka

Poziomy lub ukośny element konstrukcyjny przenoszący obciążenia z powierzchni poziomych i przekazujący je na podpory.

Synonimy - belki, belkę, belkami, belką, belek,
Elewacja

Zewnętrzna powierzchnia ściany budynku, ze wszystkimi znajdującymi się na niej elementami.

Elewacje, w zależności od położenia określa się:

  • zgodnie z położeniem do np. ulicy: frontowa, tylna, boczna, ogrodowa (dla budynków z przylegającym ogrodem),
  • zgodnie ze stronami świata – północna, wschodnia itp.

Mianem elewacji określa się też w rysunku architektoniczno-budowlanym przedstawiony w skali widok budynku prostopadły do jednej ze ścian. W  projekcie architektonicznym rysunek elewacji określa wielkość i położenie otworów (drzwi, okien itp.) oraz innych detali elewacji, wysokość budynku i jego poziomów, rodzaj zastosowanych materiałów wykończeniowych.

 

Synonimy - elewacji, elewacjami, elewację
Kota wysokościowa

Symbol graficzny stosowany na rysunkach architektonicznych, określający poziom danego punktu w stosunku do przyjętego punktu odniesienia (najczęściej poziomu parteru). Przy symbolu tym umieszczany jest znak "+" lub "-" określające czy dany punkt znajduje się powyżej czy poniżej punktu odniesienia oraz oznaczenie liczbowe określające jego odległość. Symbol wypełniony odnosi się do stanu surowego, zaś pusty oznacza poziom elementu w stanie wykończonym.

Synonimy - kotę wysokościową, kot wysokościowych, kotami wysokościowymi,
Linia tnąca przekroju

Linia wyznaczająca położenie płaszczyzny tnącej oraz kierunek patrzenia.

Synonimy - linię tnącą przekroju, linią tnącą przekroju, symbol przekroju
Menu ekranowe

Menu zawierające narzędzia do projektowania architektonicznego.

 

Synonimy - menu ekranowe, menu ekranowego, menu ekranowym,
Oś ściany

Oś modularna przechodząca przez elementy tworzące konstrukcję i wyznaczająca ich położenie.

Synonimy - osią_ściany, osiami_ściany, osi_ścian
Pasek ikon Blok i Wzór

Narzędzia do edycji i zarządzania blokami i wzorami.

Synonimy - pasku ikon Blok i Wzór, paska ikon Blok i Wzór
Pasek ikon Drzwi i Okna

Narzędzia służą do rysowania, edycji oraz tworzenia zestawień stolarki okiennej i drzwiowej.

Synonimy - paska ikon Drzwi i Okna, pasku ikon Drzwi i Okna,
Pasek ikon Elewacja i Przekrój

Narzędzia służą do rysowania i modyfikacji przekroju i widoku elewacji budynku.

Synonimy - paska ikon elewacja i przekrój, pasku ikon elewacja i przekrój,
Pasek ikon Narzędzia

Narzędzia służą do edycji wyświetlania warstw i zmiany widoków.

Synonimy - paska ikon narzędzia, pasku ikon narzędzia,
Pasek ikon Narzędzia 1

Narzędzia służą do edycji obiektów.

Synonimy - Pasku ikon Narzędzia 1, paska ikon Narzędzia 1
Pasek ikon Pomieszczenie i Dach

Narzędzia służą do tworzenia dachu oraz opisów i zestawień pomieszczeń.

Synonimy - paska ikon Pomieszczenie i Dach, pasku ikon Pomieszczenie i Dach
Pasek ikon Ściana_Belka_Płyta

Narzędzia służą do tworzenia i edycji ścian i belek.

Synonimy - paska ikon Ściana_Belka_Płyta, pasku ikon Ściana_Belka_Płyta
Pasek ikon Siatka i numer osi

Narzędzia służące do tworzenia, opisu i modyfikacji siatki osi.

Synonimy - pasku ikon Siatka i numer osi, paska ikon siatka i numer osi, paskiem ikon Siatka i numer osi
Pasek ikon Słup

Narzędzia służą do rysowania słupów.

Synonimy - Pasek ikon słupów, paska ikon słupów, paskami ikon słupów
Pasek ikon Ustawienia

Narzędzia służą do ustawień rysunku i zarządzania warstwami.

Synonimy - pasku ikon Ustawienia, ustawienia, ustawieniami, ustawień,
Pasek ikon Wymiar

Narzędzia służą do zautomatyzowanego wymiarowania oraz modyfikacji wymiarów obiektów na rysunku.

Synonimy - pasku ikon Wymiar, paska ikon Wymiar
Podstawy obsługi ZWCAD

Jednodniowe szkolenie odbywające się cyklicznie raz w tygodniu.

Przy zakupie ZWCAD 2022 można uczestniczyć w nim bezpłatnie*

Szkolenia odbywają się w siedzibie firmy w Bielsku-Białej lub online.

W szkoleniu można uczestniczyć do miesiąca od zakupu programu.

 

*Każda zakupiona licencja odpowiada uczestnictwu jednej osoby na szkoleniu. Koszt szkolenia każdej dodatkowej osoby wynosi 400zł netto.

Przekrój

Przekrój otrzymujemy w wyniku przecięcia rysowanego obiektu wyobrażoną linią tnącą.

Synonimy - przekroje, przekrojem, przekrojami