Architektura

Zagadnienia architektoniczne.

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Kota wysokościowa

Symbol graficzny stosowany na rysunkach architektonicznych, określający poziom danego punktu w stosunku do przyjętego punktu odniesienia (najczęściej poziomu parteru). Przy symbolu tym umieszczany jest znak "+" lub "-" określające czy dany punkt znajduje się powyżej czy poniżej punktu odniesienia oraz oznaczenie liczbowe określające jego odległość. Symbol wypełniony odnosi się do stanu surowego, zaś pusty oznacza poziom elementu w stanie wykończonym.

Synonimy - kotę wysokościową, kot wysokościowych, kotami wysokościowymi,