Architektura

Zagadnienia architektoniczne.

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Rysowanie Ścian

Rysuje różne rodzaje ścian oraz belki.

Synonimy - Rysuj Ścianę/Belkę
Rzut budynku

Inaczej przekrój poziomy budynku. Jest to rysunek budowlany przedstawiający układ pomieszczeń na danej kondygnacji budynku wraz z wyposażeniem oraz odpowiednimi szczegółami wykonania. Rysuje się go w odpowiedniej skali, a od skali zależy stopień uszczegółowienia rysunku. Każdy element, jak np. kreskowanie ścian w zależności od materiału, jest ściśle określony w normach. Ilość rzutów na rysunku zależy od ilości kondygnacji.

 

Synonimy - rzutem budynku, rzucie budynku