Przekrój

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Przekrój

Przekrój otrzymujemy w wyniku przecięcia rysowanego obiektu wyobrażoną linią tnącą.

Ikonka: przekroj ikonka

Menu ekranowe: Elewacja i Przekrój -> Przekrój Budynku

Polecenie: S41_JZPM

Alias: JZPM

Automatyczny przekrój budynku wygenerować można po wskazaniu na rysunku wcześniej narysowanej linii tnącej.

Ustawienia przekroju możemy dobrać zgodnie z potrzebami użytkownika w oknie dialogowym funkcji:

przekroj dialog box

gdzie:

  • Różnica wysokości: różnica wysokości pomiędzy poziomem "0" budynku, a poziomem terenu
  • Współczynnik drukowania: skala, w której ma być wydrukowany przekrój
  • Lewy i prawy wymiar: lewa i prawa automatyczna linia wymiarowa przekroju
  • Narysuj linię rozdzielającą: ustawienia widoczności linii rozdzielającej kondygnacje
  • Odcinanie 3D: widok 3D przeciętej części budynku
  • Ignoruj poręcze: ustawienia widoczności poręczy na przekroju
  • Ignoruj balkon: ustawienia widocznosci balkonu na przekroju

przekroj

 

Tak otrzymany przekrój budynku jest widokiem poglądowym, którym należy następnie wzbogacić o detale, wg. potrzeb użytkownika.

 

 

 

 

 

 

Synonimy: przekroje, przekrojem, przekrojami