Elewacja

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Elewacja

Zewnętrzna powierzchnia ściany budynku, ze wszystkimi znajdującymi się na niej elementami.

Elewacje, w zależności od położenia określa się:

  • zgodnie z położeniem do np. ulicy: frontowa, tylna, boczna, ogrodowa (dla budynków z przylegającym ogrodem),
  • zgodnie ze stronami świata – północna, wschodnia itp.

Mianem elewacji określa się też w rysunku architektoniczno-budowlanym przedstawiony w skali widok budynku prostopadły do jednej ze ścian. W  projekcie architektonicznym rysunek elewacji określa wielkość i położenie otworów (drzwi, okien itp.) oraz innych detali elewacji, wysokość budynku i jego poziomów, rodzaj zastosowanych materiałów wykończeniowych.

 

Ikonka: elewacja ikona

Menu ekranowe: Elewacja i Przekrój -> Elewacja Budynku


Polecenie: S41_JZLM

Alias: JZLM

Ustawienia widoku elewacji możemy dobrać zgodnie z potrzebami użytkownika w oknie dialogowym funkcji:

elewacja dialog box

gdzie:

  • Różnica wysokości: różnica wysokości pomiędzy poziomem zero budynku a poziomem gruntu na zewnątrz budynku
  • Współczynnik drukowania: wspólczynnik skali, w jakim drukujemy widok elewacji
  • Lewy i prawy wymiar: określa widoczność linii wyniarowych elewacji
  • Narysuj linię rozdzielającą: rysuje linię rozdzielające kondygnacje
  • Ignoruj poręcze: określa widoczność poręczy na widoku elewacji
  • Ignoruj ściany wewnętrzne: określa widoczność ścian wewnętrznych

elewacja

 

 

Synonimy: elewacji, elewacjami, elewację