biuro@zwcad.pl

Kota wysokościowa

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Kota wysokościowa

Symbol graficzny stosowany na rysunkach architektonicznych, określający poziom danego punktu w stosunku do przyjętego punktu odniesienia (najczęściej poziomu parteru). Przy symbolu tym umieszczany jest znak "+" lub "-" określające czy dany punkt znajduje się powyżej czy poniżej punktu odniesienia oraz oznaczenie liczbowe określające jego odległość. Symbol wypełniony odnosi się do stanu surowego, zaś pusty oznacza poziom elementu w stanie wykończonym.

Ikonka: kota wysokosciowa 1

Menu ekranowe: Symbol -> Kota Wysokościowa

Polecenie: S41_BGBZ

Alias: BGBZ

Aby zwymiarować za pomocą kot wysokościowych stworzony automatycznie przekrój budynku lub też widok elewacji po wybraniu funkcji należy:

1) Określić w oknie dialogowym symbol koty, który chcemy zastosować do opisu wysokości:

kota wysokosciowa 2

2) Ustawić w oknie dialogowym parametry wyświetlania opisu wysokości.

3) Wskazać punkty do opisu na rysunku.

Ponadto z dostępnych funkcji możemy np. wprowadzać kilka kot wysokościowych wzdłuż jednej linii czy też wskazać nową linię bazową do pomiaru wysokości.

 kota wysokosciowa 3

 

 

 

 

Synonyms: kotę wysokościową, kot wysokościowych, kotami wysokościowymi,