Ściana

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Ściana

Przegroda (najczęściej pionowa), oddzielająca środowisko zewnętrzne od wewnętrznego lub dzieląca przestrzeń wewnątrz budynku.

Do głównych zadań ścian należą:

 • przenoszenie obciążeń pionowych i poziomych
 • izolacja pomieszczeń od wpływu środowiska
 • przegrody przeciwpożarowe

Podział ścian m.in:

Ze względu na rodzaj:

 • ściany jednowarstwowe
 • ściany dwuwarstwowe
 • ściany wielowarstwowe

Ze względu na usytuowanie w budynku:

 • wewnętrzne
 • zewnętrzne

Ze względu na warunki pracy:

 • konstrukcyjne
  - nośne
  - samonośne
  - usztywniające
 • niekonstrukcyjne
  - osłonowe
  - działowe

W ZWCAD Architecture dostępne są następujące metody rysowania ścian:

oraz ich modyfikacji:

 • Usuń belkę ze ściany
 • Odcinek ściany
 • Zaokrąglenie ściany
 • Skrzyżowanie ścian
 • Przesunięcie osi konstrukcyjnej ściany
 • Przesunięcie krawędzi ściany
 • Dopasuj ścianę do osi
 • Zmień grubość ściany
 • Zmień grubość ściany zewnętrznej
 • Zmień wysokość ściany
 • Zmień wysokość ściany zewnętrznej
 • Wyrównaj ścianę do dachu
Synonimy: ścianę, ściany, ścianie, ścian, ścianę