biuro@zwcad.pl

Wieniec

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Wieniec

Żelbetowa belka okalająca ściany nośne budynku.

Zadaniem wieńca jest zabezpieczenie ścian przed ich rozsunięciem lub przewróceniem.

Wieniec powinien być zakładany na wszystkich ścianach nośnych budynku jak również na jego obwodzie.

szczegol wienca

W ZWCAD Architecture wieniec na ścianie można utworzyć wykorzystująć funkcję Rysuj_Ścianę/Belkę.

Synonyms: wieńca, wieńcem, wieńcami,