Pasek ikon Ustawienia

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
Pasek ikon Ustawienia

Narzędzia służą do ustawień rysunku i zarządzania warstwami.

pasek ikon ustawienia
Opisy ikon
Ustawienia globalneUstawienia globalne
Aktualna skalaAktualna skala
Aktualna wysokosc pietraAktualna wysokość piętra
Zarzadzanie warstwamiZarządzanie warstwami
Konwertowanie warstwKonwertowanie warstw
Zamknij warstweZamknij warstwę
wydziel warstweWydziel warstwę
Otworz warstweOtwórz warstwę
Zamroz warstweZamroź warstwę
Odmroz warstweOdmroź warswtę
Zamknij i zamroz warstweZamknij i zamroź warstwę
Zablokuj warstweZablokuj warstwę
Odblokuj warstweOdblokuj warstwę
Zablokuj inne warstwyZablokuj inne warstwy
Otworz wszystkie warstwyOtwórz wszystkie warstwy
Przeksztalcanie zaleznosciPrzekształcanie zależności
Synonyms: pasku ikon Ustawienia, ustawienia, ustawieniami, ustawień,
comments powered by Disqus