Pasek ikon Ustawienia

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Pasek ikon Ustawienia

Narzędzia służą do ustawień rysunku i zarządzania warstwami.

pasek ikon ustawienia
Opisy ikon
Ustawienia globalne Ustawienia globalne
Aktualna skala Aktualna skala
Aktualna wysokosc pietra Aktualna wysokość piętra
Zarzadzanie warstwami Zarządzanie warstwami
Konwertowanie warstw Konwertowanie warstw
Zamknij warstwe Zamknij warstwę
wydziel warstwe Wydziel warstwę
Otworz warstwe Otwórz warstwę
Zamroz warstwe Zamroź warstwę
Odmroz warstwe Odmroź warswtę
Zamknij i zamroz warstwe Zamknij i zamroź warstwę
Zablokuj warstwe Zablokuj warstwę
Odblokuj warstwe Odblokuj warstwę
Zablokuj inne warstwy Zablokuj inne warstwy
Otworz wszystkie warstwy Otwórz wszystkie warstwy
Przeksztalcanie zaleznosci Przekształcanie zależności
Synonimy: pasku ikon Ustawienia, ustawienia, ustawieniami, ustawień,