biuro@zwcad.pl

Pasek ikon Siatka i numer osi

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Pasek ikon Siatka i numer osi

Narzędzia służące do tworzenia, opisu i modyfikacji siatki osi.

pasek ikon Siatka i numer osi

Opisy ikon
Rysuj siatke osi Rysuj Siatkę Osi
Sciana do siatki Ściana do siatki
Inteligentne przycinanie osi Inteligentne Przycinanie Osi
Wymiarowanie siatki osi Wymiarowanie Siatki Osi
Numerowanie osi Numerowanie Osi
Dodaj os Dodaj Oś
Wlacz wylacz osie Włącz/Wyłącz Osie
Rodzaj linii osi Rodzaj Linii Osi
Dodaj Numer Osi Dodaj Numer Osi
Usun oznaczenie osi Usuń Oznaczenie Osi
Przelacz miedzy glownymi i pomocniczymi Przełącz Między Głównymi i Pomocniczymi
Wyswietl lub ukryj numer osi Wyświetl lub Ukryj Numer Osi
Zmien strone numerowania Zmień Stronę Numerowania
Odwroc numerowanie osi Odwróć Numerowanie Osi
Zmien numeracje osi Zmień Numerację Osi
Synonyms: pasku ikon Siatka i numer osi, paska ikon siatka i numer osi, paskiem ikon Siatka i numer osi