biuro@zwcad.pl

Siatka Osi

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Siatka Osi

Zestaw osi budynku, wyznaczających położenie najważniejszych elementów konstrukcyjnych budynku.

Ikonka: siatka osi ikonka

Menu ekranowe: Siatka -> Rysuj Siatkę Osi

Polecenie: S41_HZZW

Alias: HZZW

W ZWCAD Architecture możemy dodać dwa rodzaje siatek osi budynku:

1) Siatkę liniową

siatka liniowa

2) Siatkę łukową

 siatka lukowa

Aby utworzyć siatkę osi budynku należy: określić rozstaw osi (w przypadku siatki liniowej) lub kąt pomiędzy osiami (w przypadku siatki łukowej) oraz liczbę osi o danym rozstawie, zdefiniować, jeśli to konieczne, pozostałe parametry siatki i zaakceptować przyciskiem OK.

rozstaw osi rozstaw osiowy

Następnie określamy punkt wstawienia osi na rysunku.

siatka osi

Synonyms: siatki osi, siatkę osi