EXTERNALREFERENCES

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
EXTERNALREFERENCES

Polecenie otwiera okno do zarządzania zewnętrznymi odnośnikami: DWG, DWF, PDF i rastrami.

Dostępność: od ZWCAD 2021

Po wpisaniu polecenia w linii komend zostanie wyświetlone okno pokazane na rysunku poniżej (panel odnośników).

manager odnosnikow

 

Wstawianie zewnętrznych odnośników do rysunku

Wstawianie zewnetrznych odnosnikow

Za pomocą tych funkcji wstawimy do rysunku zewnętrzne odnośniki DWG, DWF, PDF oraz rastry. Wstawione obiekty będą wyświetlane na liście.

 

 

 

 

Odświeżanie i przeładowywanie odnośników

przeladowanie xrefowOdświeżanie - aktualizacja statusu plików w panelu odnośników.

Przeładowanie - ponownie wczytuje wszystkie zewnętrzne odnośniki z dysku.

 

 

Zarządzanie ścieżką dostępu do odnośników 

zmiana sciezkiZmienia ścieżkę do pliku odniesienia.

W menu rozwijanym jest kilka opcji:

  • Przypisz bezwzględną - można przypisać ścieżkę bezwzględną,
  • Przypisz relatywną - można przypisać ścieżkę względną,
  • Usuń ścieżkę - usuwa ścieżkę dostępu do pliku,
  • Wybierz nową ścieżkę - można przypisać nową ścieżkę,
  • Znajdź i zastąp - zastępowanie tekstu w ścieżkach odstępu (otworzy się nowe okno dialogowe)

 

Jeśli klikniemy na odnośniku prawym klawiszem myszy to pojawi się menu:
menu do xrefow

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comments powered by Disqus