Zaawansowany wybór

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Zaawansowany wybór

ZWCAD posiada również zawansowane narzędzia do wyboru elementów w narzędziach do edycji:

 • Okno
 • ostatnI
 • przeCięcie
 • Kostka
 • wszysTko
 • graNica
 • WIelobok
 • PWielobok
 • Grupa
 • Dodaj
 • USUń
 • wiEle
 • pOprzedni
 • Auto
 • Jeden

 

Wymienionych opcji możemy użyć w dwóch przypadkach:

 • przy edycji elementów, kiedy ZWCAD zapyta nas o wybór elementów (przykład pokazaliśmy na obrazku poniżej).

  opcje zaznaczania zwcad

 • jako opcje polecenia _select.

 

 

Skróty opcji pokazaliśmy dokładnie poniżej.

Nazwa Skrót opcji Opis

Okno

o

Wybrane zostaną obiekty, które w całości mieszczą się w prostokącie zaznaczania

zaznaczanie oknem

ostatnI

i

Zaznaczony zostaje ostatni narysowany na ekranie obiekt.

Jeżeli kopiujemy np. 9 prostokątów, to zaznaczony zostanie ostatnio narysowany prostokąt.

zaznaczenie ostatnio narysowanego obiektu

przeCięcie

Wybrane zostaną obiekty, które mieszczą lub przecinają się w prostokącie zaznaczania.

zaznaczanie oknem przecinajacym

Kostka 

 k

Wymusza zaznaczenie oknem, nie pozwala na wskazanie jednego elementu. 

wszysTko

 t

Wybiera wszystkie elementy na rysunku poza tymi, które leżą na zablokowanytch i zamrożonych warstwach.

graNica

 n

Zostaną zaznaczone wszystkie elementy, które przecinają się narysowaną linią.

zaznaczanie granica 

WIelobok

 wi

Zaznaczone zostaną obiekty, które będą w całości znajdować się w narysowanym wielokącie

zaznaczanie wielokatem 

PWielobok

pw 

Zaznaczone zostaną obiekty, które będą w całości lub częściowo znajdować się w narysowanym wielokącie

zaznaczanie wielobokiem przecinajacym

Grupa g Wybrana zostanie grupa obiektów po wpisaniu jej nazwy. 
Dodaj d Wyłącza tryb usuwania obiektów ze zbioru wskazań (opcja usuń znajdująca się poniżej).
USUń usu

Włączamy tryb, w którym ponowny wybór zaznaczonych obiektów będzie powodował usunięcie ich ze zbioru wskazań.

Podobny efekt można uzyskać przytrzymując klawisz SHIFT.

wiEle Obiekty zostaną dopisane do zbioru wskazań po naciśnięciu prawego przycisku myszy lub klawisza ENTER.
Do tego czasu obiekty nie będą podświetlane (może to przyśpieszyć proces wyboru w bardzo dużych rysunkach).
pOprzedni  _p Wybiera poprzedni zbiór wskazań.
Auto Tryb domyślny - pozwala na wskazanie obiektu lub wybór oknem w zależności od kierunku zaznaczania - zobacz wybór obiektów  
Jeden Pozwala na wybór tylko jednego obiektu, następnie przechodzi do dalszego wykonywania poleceń (nie musimy zatwierdzać klawiszem ENTER).

 

Zobacz również:  PICKFIRST, PICKADD, Wybór obiektów, Zaznaczanie ostatnich elementów

 

Synonimy: _select