PICKFIRST

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
PICKFIRST

Zmienna PICKFIRST określa, czy można wybrać obiekty przed wyborem samej funkcji (np. Kopiowanie)..

Typ Wartość logiczna
Zapis W rejestrze
Domyślnie 1

 

Dostępne ustawienia zmiennej PICKFIRST:

 

 0 - Obiekty można wskazywać tylko po wybraniu odpowiedniej funkcji, np. kopiuj, przesuń
 1 - Obiekty można wskazywać także przed wybraniem odpowiedniej funkcji

 

Zmiana wartości zmiennej PICKFIRST:

Polecenie: PICKFIRST  w linii poleceń

Menu -> Narzędzia ->Opcje -> Wybór -> Wybór obiektu przed poleceniem

PICKFIRST