Kopiowanie

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Kopiowanie

Kopiuje obiekty w określonej odległości i kierunku.

Ikonka
(Pasek ikon edycja)
Kopiuj
Menu Zmień-->Kopiuj
Polecenie _copy
Alias CO, CP

 

Funkcja obsługuje kopiowanie pojedynczych obiektów i obiektów złożonych.

 

Możemy kopiować w trybie pojedynczym (po skopiowaniu program CAD wychodzi z funkcji) lub wielokrotnym (obiekty będą skopiowane w każdy wskazany kolejno punkt, aby wyjść z funkcji należy nacisnąć klawisz ENTER lub ESCAPE).

 

Obiekty do kopiowania możemy wskazać po wybraniu funkcji, lub przed. Jeśli wybraliśmy obiekty przed funkcją, to zostaną one automatycznie wybrane do kopiowania.

Proszę zapoznać się także ze zmienną PICKFIRST.

 

Po włączeniu funkcji i zaznaczeniu obiektów otrzymujemy taką informację.

Polecenie: _copy
Aktualne ustawienia: Tryb kopiowania = wielokrotny
Określ punkt bazowy lub [Przesunięcie/Tryb] <Przesunięcie>:

 

Teraz mamy do dyspozycji opcje:

  • określamy lokalizację punktu początkowego i docelowego - obiekty zostaną skopiowane
  • wpisujemy literę P - punkt początkowy zostanie przyjęty w środku układu współrzędnych (0,0,0), i punkty docelowe,
  • Wpisujemy literę T - możemy zmienić tryb kopiowania:
    • pojedynczy - litera J
    • wielokrotny (jest to domyślny tryb) - litera W

     

kopiowanie obiektów

Synonimy: kopiuj, copy