biuro@zwcad.pl

Włącz widoczność wszystkich grup

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Włącz widoczność wszystkich grup

Włącza widoczność wszystkich grup warstw.

Włącz widoczność wszystkich grup

 

Ikony:  9 Włącz widoczność wszystkich grup
Nazwa polecenia: -
Kompatybilność: ZWCAD Classic
Funkcje powiązane: 

Przełącz widoczność grupy

Wyłącz widoczność wszystkich grup

 

Opis: 

Aby użyć funkcji należy najpierw mieć utworzone definicje grup warstw (przynajmniej jednej). Naciśnięcie na ikonę powoduje że wszystkie warstwy należące do grup 1-8 staną się widoczne.

 

Włącz widoczność wszystkich grup 1

Włącz widoczność wszystkich grup 2

Synonyms: Włączenie widoczności wszystkich grup