biuro@zwcad.pl

Przenieś na wierzch

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Przenieś na wierzch

Przenosi wybraną grupę obiektów na wierzch drugiej grupy wybranych obiektów.

Przenieś na wierzch

 

Ikona:  11 Przenieś na wierzch
Nazwa polecenia: ZWGEO:MoveAbove
Kompatybilność: ZWCAD Classic
Funkcje powiązane: 

-

 

Opis:

Aby użyć funkcji należy najpierw mieć utworzone obiekty które przynajmniej w części się pokrywają. Po uruchomieniu funkcji zaznaczamy najpierw pierwszą grupę obiektów do wyniesienia na wierzch naciskamy Enter następnie zaznaczamy drugą grupę obiektów ponad którą ma zostać wyniesiona pierwsza grupa i naciskamy Enter.

 

Przenieś na wierzch 1

Przenieś na wierzch 2

Przenieś na wierzch 3

Synonyms: Przenoszenie elementów na wierzch