W aplikacji do przedmiarowania ZWMetric jest funkcja służąca do wyszukiwania oznaczonych wcześniej pomieszczeń.

Wywołujemy ją poprzez kliknięcie na ikonę lupy, tak jak pokazano na rysunku poniżej.

wyszukiwanie obiektow

Po uruchomieniu tej funkcji zostanie wyświetlona lista wszystkich opisanych w rysunku pomieszczeń. Przykładowe okno z listą pokazaliśmy na rysunku poniżej.

lista pomieszczen

 

Wybranie elementy z okna spowoduje wyszukanie opisu i ustawienie rysunku w taki sposób, aby cały był widoczny na ekranie.

Klawisz SPACJI przełącza pomiędzy kolejnymi wystąpieniami opisów (jedną nazwą możemy oznaczyć kilka pomieszczeń).

 

Na filmie pokazaliśmy sposób działania funkcji do wyszukiwania opisów.