Ławy fundamentowe to najpopularniejszy sposób fundamentowania budynków jednorodzinnych.

Obecnie najczęściej wykonuje się je jako betonowe i żelbetowe, dawniej stosowano cegłę lub kamień łączone zaprawą.

 

Ławy murowane.

Ławy murowane stosuje się jako posadowienie budynków maksymalnie 4 kondygnacyjnych usytuowanych na podłożu nośnym i poniżej poziomu zwierciadła wody gruntowej. Grubość ławy murowanej nie powinna być mniejsza niż 3 warstwy cegieł. Często stosuje się również odsadzki cegieł (ze względów ekonomicznych maksymalnie 3).

przekroj poprzeczny murowanej lawy fundamentowej 

Ławy betonowe i żelbetowe

Takie ławy możemy wykonywać w deskowaniu lub bezpośrednio w gruncie - mogą mieć przekrój prostokątny trapezowy lub schodkowy.

Ławy żelbetowe stosujemy w miejscach, gdzie obciążenie jest duże, a grunt jest słaby.

 

przekroje poprzeczne law fundamentowych

 

Zobacz również na stopy fundamentowe.