SOLPROF

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
SOLPROF

Polecenie pozwala na stworzenie rzutu brył 3D na płaszczyznę rzutni. Działa ono tylko w przestrzeni papieru, jeśli jesteśmy w rzutni.

Komenda może rozpoznać, które linie są widoczne, a które niewidoczne i umieści je na różnych warstwach.

Warstwy wodoczne mają w nazwie na początku symbole PV, natomiast niewidoczne PH.

Pokazano to na filmie poniżej. 

solprof - jak zamienić bryłę 3D na obiekty 2D

 

Występowanie: ZWCAD+ 2015, ZWCAD 2018.

Po wydaniu polecenia program pyta czy ma rozpoznać, które obiekty będą widoczne i czy umieścić je na osobnych warstwach.

Następnie pyta czy rzutować krawędzie na płaszczyznę rzutni.

Źródłowa bryła nie zostaje zmieniona.