Sposób wybierania grupy

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Sposób wybierania grupy

Zmienna steruje sposobem wyświetlania uchwytów obiektów w wybranej grupie.

Domyślnie jest wyświetlana ramka obejmująca grupę oraz jeden uchwyt w środku ramki.

Sposób wyświetlania możemy jednak zmienić wpisując inną wartość zmiennej, jak pokazaliśmy na rysunkach poniżej.

Informacje o zmiennej do zmiany wyglądu zaznaczonych obiektów:

Typ: Liczba całkowita (zakres 1, 2, 3)

Miejsce zapisu: Rejestr systemu

Wartość domyślna: 2

Występowanie: Od ZWCAD 2021

 

Opis wartości zmiennej GROUPDISPLAYMODE :

  • GROUPDISPLAYMODE=0 - poprzedni sposób wyświetlania grup - wyświetlane są uchwyty wszystkich obiektów, jakie są zawarte w grupie.

    GROUPDISPLAYMODE=0

  • GROUPDISPLAYMODE=1 - w środku grupy wyświetlany jest jeden uchwyt, za pomocą którego możemy zmienić położenie grupy,

    GROUPDISPLAYMODE=1

  • GROUPDISPLAYMODE=2 - sposób domyślny od ZWCAD 2021 - w środku grupy wyświetlany jest jeden uchwyt, za pomocą którego możemy zmienić położenie grupy, oraz cała grupa jest obrysowana ramką.

    GROUPDISPLAYMODE 2

 

Synonimy: GROUPDISPLAYMODE