SLICE

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
SLICE

Polecenie SLICE dzieli bryły wzdłuż zadanej płaszczyzny na części.

Po podziale możemy usunąć bryły znajdującej się po jednej, wybranej stronie płaszczyzny lub zachować wszystkie bryły.

Polecenie _SLICE, PŁAT
Komatybilność ZWCAD Professional
Menu Bryła >> Płat
Alias SL

 

Sposób użycia funkcji SLICE.

Po wydaniu polecenia wybieramy bryły, które chcemy podzielić.

Następnie definiujemy płaszczyznę cięcia. Obiektami tymi mogą być:

  • płaszczyzna obiektu (obiekt płaski) - na podstawie obiektu płaskiego, jak np. okrąg, elipsa, łuk, splajn itp. zostaje zdefiniowana płaszczyzna cięcia,
  • powierzchnia - należy wybrać powierzchnię płaską, np. ścianę prostopadłościanu,
  • oś Z - definiujemy punkt, przez który zostanie poprowadzona prosta równoległa do osi Z układu współrzędnych oraz prostopadle do prostej w tym punkcie zostanie wyznaczona płaszczyzna cięcia brył,
  • widok - bryły zostaną przecięte płaszczyzną równoległą do płaszczyzny widoku,
  • XY, YZ, ZX - płaszczyzny układu współrzędnych,
  • 3 punkty - wskazujemy 3 punkty, któe definiują płaszczyznę cięcia.

 

Poniżej pokazano wykonanie polecenia SLICE na 3 bryłach z wykorzystaniem opcji tworzenia płaszczyzny przez 3 punkty.

 

Synonimy: płat