Skala opisowa

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Skala opisowa

Skala opisowa pozwala na ustawienie skali tekstów, wymiarów i bloków, które będą użyte w rzutni w przestrzeni papieru.

Skala opisowa jest dostępna od wersji ZWCAD 2019 - zobacz na porównanie wersji.

Aby móc używać skali opisowej należy we właściwościach obiektów ustawić taką właściwość.

 

 

Poniżej pokazaliśmy okno stylów wymiarowania, Style ze skalą opisową są oznaczone specjalnym symbolem.

skala opisowa wymiarow

 

Zmiana zwykłego stylu wymiarowania na opisowy.

ustawienie skali opisowej do wymiarow

 

 

Zobacz dwa filmy poświęcone użyciu skali opisowej

 

 

Synonimy: skalę opisową, skali opisowej