Mamy przyjemność poinformować o wydaniu ZWCAD 2018 SP2 w wersji beta.

Do programu wprowadziliśmy sporo nowości, między innymi: wprowadzanie dynamiczne, filtry punktów, obwiednie kreskowania, obsługę formatu DWG 2018, drukowanie do wektorowego formatu SVG oraz EPS.

 

Pobierz teraz:

ZWCAD 2018 SP2 PL 64bit  ZWCAD 2018 SP2 PL 32bit  

ZWCAD 2018 SP2 EN 64bit ZWCAD 2018 SP2 EN 32bit

 

Przegląd zmian:

Nowości:

 • obsługa formatu DWG 2018,
 • wprowadzanie dynamiczne,
 • filtry punktów,
 • obwiednia kreskowania,
 • drukowanie do SVG,
 • drukowanie do PLT w formacie SHPGL/LHPGL.

 

Ulepszenia:

 • BLOCKEDITMODE - zmienna pozwala na określenie czy po dwukliku blok ma być edytowany za pomocą polecenia REFEDIT, czy BEDIT,
 • przycisk do blokowania i odblokowywania rzutni,
 • ulepszenia w palecie narzędzi,
 • ulepszenia w drukarce EPS,
 • skrót klawiaturowy do przełączania arkuszy - Ctrl + PageUP i Ctrl + PageDown,

 

 

Szczegółowy opis zmian:

 

DWG 2018

dwg 2018

ZWCAD 2018 SP2 obsługuje już format 2018 zarówno przy zapisie jak i otwieraniu plików.

Od wersji 2018 SP2 wyłączone zostało okno informujące o otwieraniu rysunku pochodzącego z wersji edukacyjnej dla wszystkich formatów z wyjątkiem DWG 2018.


 

 
 

Wprowadzanie dynamiczne

wprowadzanie dynamicznePodczas rysowania w okolicach kursora pojawiają się etykiety, do których możemy wprowadzać wartości, np. długość, kąt, współrzędne lub przy wymiarowaniu.

Jeżeli przy rysowaniu wyświetla się więcej niż jedna etykieta, to przełączać pomiędzy nimi możemy za pomocą klawisza TAB.

Wprowadzanie dynamiczne możemy włączać i wyłączać za pomocą klawisza F12, lub klikając na pasku stanu ikonę wprowadzania dynamicznego wlaczenie wprowadzania dynamicznego.

Klikając prawym klawiszem myszy na powyższą ikonę możemy otworzyć okno z ustawieniami wyświetlania dynamicznego. 

 

 

Filtry punktów

filtry punktowNarzędzie to pozwala na odfiltrowanie współrzędnych wskazanych punktów. Dzięki niej możemy "składać" współrzędne punktu, na przykład w celu określenia jednego punktu wskazujemy dwa punkty. Z pierwszego wskazanego zostanie użyta współrzędna X, a z drugiego wskazanego punktu współrzędna Y.

Filtry są dostępne jeśli podczas rysowania użyjemy kombinacji SHIFT i prawego klawisza myszki.

 

 

 

 

Obwiednia kreskowania

aktywna obwiednia kreskowaniaKreskowanie posiada już automatyczną obwiednie, dzięki niej możemy łatwo zmieniać kształt kreskowania.

Obwiednia ta jest dostępna nawet gdy obiekty, na podstawie których powstało kreskowanie nie są już dostępne.

 

 

 

 

 

 

Drukarka do formatu SVG

plot to SVGWraz z SP2 instaluje się drukarka do formatu SVG. Jest to format wektorowy, który nie traci jakości przy powiększaniu rysunku, tak jak formaty rastrowe.

UWAGA. Druk do formatu SVG nie obsługuje obiektów OLE, rastrów i wypełnień gradientowych.

 

 

 

 

Sposób edycji bloków

blockeditmodeZostała wprowadzona zmienna BLOCKEDITMODE, która definiuje czy bloki po dwukrotnym kliknięciu będą edytowane w edytorze bloków (polecenie BEDIT) czy za pomocą polecenia REFEDIT. 

Domyślnie bloki są edytowane za pomocą edytora bloków co odpowiada zmiennej  BLOCKEDITMODE=1. Aby otwierać bloki za pomocą REFEDIT należy przestawić zmienną na BLOCKEDITMODE=0.

 

 

Nowe zmienne systemowe

 • DYNDIGRIP - zmienna określa czy wprowadzanie dynamiczne jest aktywne podczas edycji obiektów za pomocą uchwytów,
 • DYNDIVIS - określa ile etykiet wprowadzania dynamicznego jest wyświetlanych podczas edycji obiektów za pomocą uchwytów,
 • DYNPICOORDS - określa, czy wprowadzanie dynamiczne przy kursorze używa względnych czy bezwzględnych współrzędnych,
 • DYNPIFORMAT - określa czy współrzędne wprawadzamy w systemie biegunowym, czy kartezjańskim,
 • DYNPIVIS - określa, czy przy kursorze pokazywana jest etykieta do wprowadzanai dynamicznego,
 • BLOCKEDITMODE - określa czy będziemy edytować blok za pomocą BEDIT czy REFEDIT.