ZWCAD Standard to wszystko co potrzeba, aby rozpocząć projektowanie na płaszczyźnie, ZWCAD Professional jest wzbogacony o obsługę 3D.

Program zawiera masę narzędzi do rysowania i edycji obiektów. Obsługuje język programowania LISP, wczytuje rastry, obsługuje zewnętrzne odnośniki (Xref).

 

 • ikona_zwcad_2012_pro.jpg
 • ZWCAD2012_modelowanie.png
 • zwcad_kalkulator.png
 • ZWCAD_2012_rysowanie.png
 • ZWCAD_parametry.png
 • ZWCAD_2012_narzedzia.png
 • ZWCAD_2012_wymiarowanie.png
 • ikona_suwnica_2012.jpg
 • suwnica.png
 • ZWCAD_2012_pro.png
 • ZWCAD_2012_zmiana_parametrow.png
 • ZWCAD_edycja.png
 • ZWCAD_2012zmiana_widoku.png
 • Styl_wymiarowania.png
 • zwcad_rysunek.png
 • zuraw_samojezdny.png
 • ZWCAD_2012wstawianie_obiektow.png

 

Pobierz teraz

ZWCAD 2012 PL  ZWCAD 2012 EN

 

W ZWCAD 2012 występują narzędzia dodatkowe rzadko spotykane np. usuwanie linii nakładających się na siebie, konwersja splajnu do linii, czy zliczanie ilości bloków oraz wiele innych.

ZWCAD 2012 występuje w polskiej wersji językowej bez problemów obsługuje format DWG2010, pracuje stabilnie na najnowszym systemie operacyjnym Windows 7, 32 jaki i 64 bitowym.

 1. Szczegółowe wymagania odnośnie sprzętu oraz systemu operacyjnego dla ZWCAD.
 2. Instrukcje instalacji do wersji jednostanowiskowej i sieciowej.
 3. Mam problem - jak uzyskać pomoc?

Wybrane funkcje ZWCAD®:

 • tworzenie obiektów: linia, linia konstrukcyjna, polilinia, wielobok, prostokąt, łuk, okrąg, chmurka rewizji, splajn, elipsa, wycinek elipsy, tworzenie i wstawianie bloków, wstawianie punktów, kreskowanie i inne. Obiekty można tworzyć na wiele sposobów, np. rysowanie okręgu można narysować poprzez: 2 punkty, 3 punkty, stycznie do dwóch promieni, możemy zamienić łuk na okrąg, oraz rysować seryjnie kilka okręgów o tej samej średnicy wskazując tylko punkt środkowy,
 • modyfikacja obiektów: kopiowanie, odbicie lustrzane, odsunięcie (rysuje linie równoległe po zadanej stronie istniejącego obiektu i w zadanej odległości), szyk prostokątny i biegunowy, przesuwanie, obrót i skalowanie, wydłużenie, rozciągnięcie, docinanie do istniejących krawędzi, przerywanie, zaokrąglenie itp.,
 • wstawianie obiektów: wstawianie innych plików DWG jako blok, lub jako zewnętrzny odnośnik Xref (w tym przypadku wstawiane jest tylko łącze do innego pliku, jeśli zmienimy plik źródłowy to zmienią się także wszystkie wystąpienia Xrefów. Jeśli do rysunku wstawimy np. 50 jednakowych bloków, będziemy mogli wszystkie zmienić jedną edycją. ZWCAD pozwala na edycję Xrefów w pliku nadrzędnym, to znaczy w tym, do którego są wstawione bloki.) Jako zewnętrzny odnośnik możemy wstawić także obrazy rastrowe w formacie (BMP, JPG, GIF, TIF, PCX, TGA). Rastry możemy przycinać (to znaczy ograniczyć obszar widzialny prostokątem, lub wielobokiem), a także zmieniać kontrast, jasność. W ZWCAD 2010 możemy także użyć pliku pozycjonowania dla obrazów w formacie TIF. Wstawiony tak obraz rastrowy będzie miał odpowiednią skalę, punkt wstawienia oraz kąt obrotu.
 • Rysowane obiekty możemy umieszczać na warstwach, którym nadajemy kolor, rodzaj linii, grubość. Możemy np. blokować warstwy. W ZWCAD warstwy służą do oznaczania grup obiektów, np. możemy wstawić na osobną warstwę wymiary, tabelkę rysunkową, czy opisy. Po jednym kliknięciu możemy wyłączyć wszystkie wymiary na rysunku. Możemy określać także inne atrybuty wyświetlanych obiektów np. kolor, rodzaj i grubość linii. Wygodnym jest także zdefiniowanie własnych styli wymiarowania gdzie mamy wpływ na każdy parametr, np. rodzaj strzałki, przedłużenie pomocniczych linii wymiarowych, wysokość tekstu wymiarowego, odsunięcie tekstu wymiarowego od linii wymiarowej. W ZWCAD 2012 dostępne są specjalne rodzaje wymiarów np. długość łuku, wymiar łamany promieniowy i liniowy, pochylanie pomocniczych linii wymiarowych, inspekcję wymiarów i wiele innych.
 • W wersji ZWCAD 2012 jest narzędzie do sprawdzania pisowni (polskiego słownika można także używać). Z innych narzędzi można wymienić np. Szybki wybór pozwalający na wybranie obiektów o niektórych cechach np. tekstu o wysokości 2,5 w kolorze żółtym. Mamy do dyspozycji także porządek wyświetlania pozwalający na ustalenie kolejności wyświetlania obiektów, np. jeśli rysujemy obiekty na podkładzie rastrowym, to chcielibyśmy, aby był on z tyłu, a rysunek z przodu. Z innych narzędzi można wymienić np. eksport atrybutów do np. Excela&Reg;, czy kalkulator, do którego wartości możemy wprowadzać także poprzez wskazania myszką.
 • Do ciekawych funkcji ZWCAD możemy zaliczyć nagrywanie skryptów, które można uruchomić później na innym komputerze. Aby to wykonać włączamy nagrywanie, wskazujemy plik na dysku, i rysujemy obiekty. Wszystkie czynności są zapisywane w pliku. Uruchomienie tak zapisanego skryptu spowoduje narysowanie obiektów na innym komputerze.

ZWCAD obsługuje także LISPa, a także częściowo VisualLISPa.

Na szczególną uwagę zasługują dodatkowe narzędzia, które rzadko występują w innych programach:

 • Warstwy: izolacja warstwy (wygaszenie wszystkich warstw oprócz tej, na której leży wskazany obiekt), grupowe zamrażanie, odmrażanie, blokowanie, a nawet łączenie warstw.
 • Narzędzia tekstowe: dopasowanie tekstu do zadanej odległości poprzez rozciągnięcie, maskowanie tekstu, czyli umieszenie tekstu na tle i odwrócenie kolorów, zamiana tekstu jednoliniowego na wieloliniowwy, umieszczenie tekstu na łuku, automatyczna numeracji linii tekstu, zmiana wielkości liter, konwersja tekstu do polilinii.
 • Narzędzia do wymiarów: łączenie opisu z odnośnikiem, eksport i import stylów wymiarowania, przywrócenie wartości rzeczywistej wymiaru, łączenie wymiarów.
 • Rysowanie: chmurka rewizji, łączenie linii, lustro dynamiczne, przerwanie linii na przecięciu, dwusieczna kąta, dopełnienie łuku do pełnego okręgu, usuwanie linii nakładających się na siebie, czy konwersja splajnu do linii.
 • Można także wskazać linie czy łuki, a ZWCAD wyliczy ich całkowitą długość. Możemy także obliczyć ilość wszystkich wstawionych bloków do rysunku.

 

W tabeli poniżej przestawiono porównanie 3 wersji programu.

Legenda:

 • jest - funkcja jest dostępna (w kilku miejscach pod symbolem zamieszczono uwagi),
 • Nie - funkcja nie występuje.


Zapraszamy do zapoznania się porównaniem wersji w tabeli poniżej.

Cecha ZWCAD 2012 Uwagi
Standard PRO EDU
Licencja, wersje językowe
Wersja polska TAK TAK TAK Do pobrania z naszej strony www.zwcad.pl
Podręcznik [Rozmiar: 1485 bajtów] [Rozmiar: 1485 bajtów] [Rozmiar: 1485 bajtów] Elektroniczny kilkuset stronicowy podręcznik ZWCAD w języku polskim.
Inne wersje językowe Tak [Rozmiar: 1485 bajtów] Tak Jednocześnie na komputerze może istnieć kilka wersji językowych. Każda wersja językowa posiada swój własny instalator. ZWCAD dostępny jest między innymi w wersji angielskiej, włoskiej, niemieckiej, rosyjskiej, i kilkudziesięciu innych. Licencja w żaden sposób nie ogranicza możliwości instalacji innych wersji językowych.
Wsparcie dla formatu DWG 2010 [Rozmiar: 1485 bajtów] [Rozmiar: 1485 bajtów] [Rozmiar: 1485 bajtów] ZWCAD obsługuje także wszystkie starsze formaty plików CAD DWG i DXF
Klucz sprzętowy USB ZWCAD 2012 był dostępny z czarnym kluczem sprzętowym.

opis-rys-03
Zabezpieczenie programowe [Rozmiar: 1485 bajtów] [Rozmiar: 1485 bajtów] [Rozmiar: 1485 bajtów] Opcjonalnie do wyboru zamiast klucza sprzętowego (np. wiele osób wybiera zabezpieczenie programowe do laptopa, aby nic z komputera nie wystawało).
Przy kodzie licencyjnym można także bez problemu przenosić licencje pomiędzy komputerami. Wystarczy kliknąć w odpowiednim miejscu deaktywację i aktywować na innym stanowisku. Proces jest opisany w instrukcji instalacji dostarczanej wraz z programem.
Licencja sieciowa [Rozmiar: 1485 bajtów] [Rozmiar: 1485 bajtów] [Rozmiar: 1485 bajtów]

Tylko zabezpie- czenie programowe

Licencja sieciowa była dostępna jest z kluczem USB (niezalecana metoda) i z kodem programowym. Zdecydowanie zalecamy stosowanie zabezpieczenia programowego, ze względu na możliwość dzielenia i łączenia licencji na/z różnych serwerów.
Licencje sieciowe można także udostępniać na zewnątrz sieci wewnętrznej firmy.
Licencja sieciowa nie wymagała żadnej dodatkowej dopłaty.
W licencji sieciowej zainstalowany jest serwer licencji, który automatycznie przydziela licencje poszczególnym użytkownikom.
Wersja testowa 30 dniowa [Rozmiar: 1485 bajtów] [Rozmiar: 1485 bajtów] [Rozmiar: 1485 bajtów] Do pobrania ze strony www.zwcad.pl

Wersja testowa posiada ograniczenia:

 • brak obsługi DXF,
 • wydruk ze znakiem wodnym
Po 30 dniach ograniczony zostaje zapis plików.
Narzędzia do projektowania
Narzędzia rysowania [Rozmiar: 1485 bajtów]
Brak polecenia REGION
[Rozmiar: 1485 bajtów] [Rozmiar: 1485 bajtów]
Narzędzia rysowania

Między innymi rysowanie linii, polilinii,, wieloboków, łuków, okręgów, chmurek, splajnów, elips; tworzenie i wstawianie bloków, regionów, tekstu; kreskowanie.
Narzędzia edycji [Rozmiar: 1485 bajtów] [Rozmiar: 1485 bajtów] [Rozmiar: 1485 bajtów]
Narzędzia edycji

Między innymi: kopiowanie, przesuwanie, odsunięcie równoległe, szyk prostokątny i kołowy, obrót przedłużenie, rozciąganie, przycinanie i przerywanie, fazowanie i zaokrąglenie, rozbicie elementów.
Lokalizacja punktów charakterystycznych [Rozmiar: 1485 bajtów] [Rozmiar: 1485 bajtów] [Rozmiar: 1485 bajtów]
Uchwyty obiektów

Między innymi: filtrowanie współrzędnych, koniec i środek obiektu, przecięcie obiektów, centrum, punkty kwadrantowe, styczność, prostopadłość, równoległość, punkt bazowy i punkt na obiekcie.
Narzędzia inne [Rozmiar: 1485 bajtów] [Rozmiar: 1485 bajtów] [Rozmiar: 1485 bajtów] Porządek wyświetlania, pomiary, właściwości fizyczne obszaru lub bryły. Warstwy, style tekstu, wymiarowania
Obsługa rastrów [Rozmiar: 1485 bajtów] [Rozmiar: 1485 bajtów] [Rozmiar: 1485 bajtów] Wstawianie, przycinanie oraz zmiana jasności i kontrastu.
Tworzenie brył
Tworzenie brył

Między innymi bryły prymitywne: sześcian, kula, walec, stożek ,klin, torus, oraz wyciągnięcie wokół osi, wyciągnięcie wzdłuż prostej, wyciągnięcie przez przekroje oraz po ścieżce; przekroje brył.
Edycja brył
Edycja brył

Między innymi: operacje logiczne (suma, różnica i iloczyn), wydłużenie istniejącej ściany (z zachowaniem przebiegu ścian bocznych i bez), usuwanie, pochylenie i obracanie ścian, tworzenie powłok z brył i wiele innych.
Tworzenie powierzchni
Tworzenie powierzchni

Proste tworzenie powierzchni, między innymi: sześcian, klin, ostrosłup, stożek, torus, czasza, kopuła, sfera, siatka 3D, różne rodzaje wyciągnięć.
Języki programowania

LISP, SDS, COM, nagrywanie i uruchamianie makr.

 

VBA jest ot wewnętrzny język programowania w ZWCAD. Posiada on wbudowany edytor, który umożliwia uruchamianie i tworzenie skryptów. Wiele nakładek jest obecnie tworzonych w VBA.
Wymiarowanie
[Rozmiar: 5505 bajtów]

Między innymi, wymiary poziome i pionowe, równoległe, długość łuku, średnica, promień (także z przesuniętym środkiem), kąt, od bazy, szeregowy, z pochylonymi pomocniczymi liniami wymiarowymi, i wiele innych.
Pasek właściwości
[Rozmiar: 7526 bajtów]

Umożliwia szybką zmianę parametrów wybranych obiektów, zbiorczo, a także indywidualnie.
Przestrzeń papieru
[Rozmiar: 3695 bajtów]

W przestrzenie papieru możemy tworzyć rzutnie (obszary, gdzie możemy wyświetlać elementy z przestrzeni modelu w zadanej skali). Wyświetlana jest kartka papieru odpowiadająca rzeczywistej kartce papieru na której zamierzamy drukować, oraz liniami przerywanymi (na zewnątrz) pokazany jest obszar niedrukowany.
Narzędzia dodatkowe Około 80 narzędzi dodatkowych ułatwiających rysowanie. Narzędzia podzielone są poszczególne grupy: warstwy, bloki, tekst, wymiary, rysowanie.
Przykład jednego z narzędzi: porównywanie plików - wskazuje się 2 pliki i program wskazuje miejsca na rysunku, które się różnią.
Komercyjne wykorzystanie programu Wersji edukacyjnej nie można wykorzystywać komercyjnie.
Wersja edukacyjna posiada znak wodny na wydruku informujący o posiadanym programie.