Z przyjemnością informujemy o wydaniu kolejnej wersji ZWCAD 2018.

Jest oznaczona jako SP1 i zawiera szereg nowości oraz ulepszeń.

Zachęcamy do zapoznania się nową wersją.

VERNUM = "2017.12.05(24685)

 

Skrócony opis zmian:

Lista nowości:

 • Centrum Projektanta - nowe narzędzia pozwalają na łatwe zarządzanie i wstawianie obiektów (np. bloków, odnośników, warstw, stylów) do rysunku.
 • Edytor bloków - pozwala na edycję bloków w edytorze (z wyjątkiem bloków dynamicznych).
 • Przywrócenie poprzedniego stanu warstw.
 • Możliwość dodania do wymiaru informacji o sposobie kontroli (inspekcji).
 • Rysowanie spirali.
 • Modelowanie ostrosłupa.
 • Lustro 3D - tworzenie odbicia obiektów względem płaszczyzny.
 • Informacja o czasie edycji rysunku.
 • Wyrównanie bloków.
 • Nowe funkcje Doslib LISP, np: dos_ispoweruser, dos_isinsidecurve, dos_proxyclean, dos_writetextfile, dos_msgboxex.

 

Ulepszenia:

 • Paleta narzędzi - kopiowanie, wycinanie, usuwanie, zmiana nazwy obiektów, dostosowywanie palety, itp,
 • Licencja sieciowa - szybsze uruchamianie ZWCAD - teraz pierwsze ładuje się program, a później sprawdzana jest licencja.
 • Lista otwartych plików.
 • Szybkie sprawdzenie stanu licencji z poziomu programu.
 • Poprawa wydajności rysowania okręgów i prostokątów o około 10%.

 

Pobierz teraz

Bazowy program CAD

ZWCAD 2018 PL 32bit  ZWCAD 2018 PL 64bit

 

Konwerter plików w formacie DWG 2018 do starszych wersji DWG.

Konwerter plików w formacie DWG 2018 - 32bit   Konwerter plików w formacie DWG 2018 - 64bit

 

Serwer licencji sieciowej

Serwer licencji ZWCAD 2018 SP1 32bit EN  Serwer licencji ZWCAD 2018 SP1 64bit EN

UWAGA. ZWCAD 2018 SP1 wymaga nowego serwera licencji.

Sposób aktywacji i aktualizacji serwera licencji sieciowej

 

 

Szczegółowy opis zmian:

Centrum Projektanta

Nowe narzędzie pozwala na zarządzanie zawartością rysunku dzięki:

 • możliwości przeglądania zawartości i struktury innych rysunków będących na lokalnym komputerze lub w sieci,

  centrum projektanta foldery

 • dodawania obiektów z innych rysunków do aktualnego rysunku,

  centrum projektanta kopiowanie

 • tworzenia ulubionych folderów, do których chcemy mieć szybki dostęp.
 • jeśli okno jest niezadokowane, możemy również włączać jego przezroczystość.

  centrum projektanta transparent

Edytor bloków

Edytor bloków otwiera niezależne okno, w którym możemy tworzyć oraz edytować definicje bloków.

Funkcje edytora: 

 • tworzenie i edycja bloku (na razie jeszcze bez bloków dynamicznych),
 • zapis bloku do pliku tekstowego,
 • zapis bloku do aktualnego rysunku,
 • definicja atrybutów,
 • edycja sklali bloku.

Aby wywołać edytor bloków wystarczy w linii poleceń wpisać polecenie _bedit lub kliknąć dwa razy na istniejący blok.

Poniżej pokazano wygląd edytora bloków w ZWCAD 2018.

bedit zwcad 

 

Przywrócenie poprzedniego stanu warstw.

Program pozwala na cofnięcie ostatnich zmian w ustawieniach warstw. 

Aby to wykonać wystarczy wywołać polecenie _Layerp

 

Inspekcja wymiarów.

Polecenie DIMINSPECT pozwala na dodanie informacja o sposobie kontroli wymiaru.

diminspect okno

 

diminspect1

 

Rysowanie spirali 

Podczas rysowania spirali określamy:

 • promień dolny (podstawy),
 • promień górny,
 • wysokość spirali,
 • liczba zwojów,
 • kierunek skręcenia.

Po utworzeniu spirali jej wymiary możemy edytować w oknie właściwości.

helix

 

 Po takiej spirali możemy także przeciągnąć profil (polecenie sweep) tworząc bryłę 3D.

heilix 3d

 

Tworzenie ostrosłupa

Polecenie pyramid pozwala na utworzenie ostrosłupa.

pyramid

 

Lustro 3D

Wykonuje odbicie brył 3D względem wskazanej płaszczyzny w przestrzeni.

mirror 3d

 

Czas edycji rysunku.

Po wydaniu polecenia _time program wyświetli takie informacje, jak:

 • aktualny czas i datę,
 • datę i czas utworzenia rysunku,
 • datę i czas ostatniego zapisu,
 • całkowity czas edycji,
 • czas włączenia programu,
 • termin następnego autozapisu.

time

 

 

Wyrównanie bloków.

Polecenie blkalign pozwala wyrównać bloki w pionie lub w poziomie do wskazanego punktu.

 

wyrownanie blokow blkalign 

 

Nowe funkcje Doslib

Dodano 5 nowych funkcji:

 • dos_ispoweruser - sprawdzenie, czy użytkownik posiada uprawnienia administratora,
 • dos_isinsidecurve - sprawdza czy punkt leży na zamkniętym płaskim obszarze,
 • dos_proxyclean - usuwa elementy proxy z rysunku.
 • dos_writetextfile - zapisuje listę łańcuchów do pliku tekstowego,
 • dos_msgboxex - wyświetla okno dialogowe.

 

Palety narzędzi

Możemy już łatwo zarządzać paletami oraz wstawiać, usuwać elementy. 

zarzadzanie paletami narzedzi

 

Nowy serwer licencji sieciowej.

Serwer dostosowano do systemu operacyjnego Windows Serwer 2016.

Uwaga. ZWCAD 2018 SP1 wymaga nowego serwera licencji sieciowej (jeśli ktoś posiada licencję sieciową).

 

Zmianie uległ również sposób pobrania licencji sieciowej. 

W starszych wersjach program sprawdzał na początku licencję sieciową a następnie się uruchamiał. Obecnie program uruchamia się w pierwszej kolejności, a następnie jest sprawdzana licencja.

 

Lista otwartych rysunków

Listę możemy uzyskać klikając w trójkąt na zakładkach plików.

lista otwartych rysunków 

 

Szybkie sprawdzenie stanu licencji z poziomu programu.

Licencję możemy sprawdzić klikając w interfejsie wstążkowym ikonę, jak poniżej.

sprawdzenie licencji

 

Lista nowych poleceń 

 

Lista nowych zmiennych