LAYERP

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
LAYERP

 

Polecenie przywraca poprzedni stan warstw. Usuwane są zmiany, które zostały wprowadzone podczas ostatniej edycji.

Funkcję tą można wyłączyć poprzez zmianę zmiennej LAYERPMODE.

UWAGA!

Funkcja ta nie cofa takich operacji takich jak:

  • usunięcie warstwy,
  • dodanie nowej warstwy,
  • zmiana nazwy warstwy.

 

Dostępność polecenia: od ZWCAD 2018 SP1

 

Przykład.

Zobaczmy na otwarty rysunek w ZWCAD. Posiada on taki stan warstw jak pokazano poniżej.

layerp stan warstw poczatkowy

 

Następnie zmieniamy stan warstw, np. widoczność, blokujmey warstwy.

layerp stan warstw po zmianie

 

Polecenie LAYERP przywróci początkowy stan warstw.

LAYERP - przwrocenie poczatkowego stanu warstw