LAYERPMODE

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
LAYERPMODE

Zmienna określa czy aktywna jest funkcja cofająca ostatnie zmiany w warstwach LAYERP

Dostępność: od ZWCAD 2018 SP1

Wartości zmiennej:

  • "0" - funkcja cofająca ostatnie zmiany w warstwach jest wyłączona.
  • "1" - (wartość domyślna) - funkcja jest włączona.