ZWCAD+ 2012 SP2.0

W tym wydaniu programu skupiono się przede wszystkim na obsłudze rastrów oraz kreskowaniu.

Wprowadzono zupełnie nowy silnik do obsługi rastrów pozwalający na swobodną pracę z dużą ilością dużych rastrów. W poprzednich wersjach rastry były wczytywane do pamięci bezpośrednio i zapisywane w pamięci tymczasowej co przekłądało się na wolną pracę z rastrami (zoomowanie, przesuwanie, wyświetlanie). Obecnie rastry są optymalizowane przy wstawianiu czy odczycie i drukowaniu, dzięki temu mieszczą się bez problemu w pamięci operacyjnej. Z pierwszych naszych testów wynika, że praca z około 300 rastrami w różnych formatach o rozmiarach około 10 tys px x 8 tys px każdy, przebiega bez żadnego opóźnienia. Podczas drukowania rastrów możemy także określić jakość wydruku DPI.

Zobacz na opis nowych opcji odnośnie rastrów.

Wprowadzono także obsługę plików pozycjonowania rastrów. Wkrótce powinna zostać wprowadzona także obsługa przezroczystości rastrów.

Znacznie ulepszone zostało także kreskowanie - możemy kreskować osobnymi kreskowaniami, dzielić kreskowania i wiele innych.

Dodano nowe funkcje, oraz zmienne systemowe (opis szczegółowy poniżej).

Jeszcze bardziej poprawiono stabilność programu, poprawiono około 550 błędów, przeanaliowano wszystkie zgłoszenia zawieszeń programu i naprawiono przyczynę.

 

Poniżej graficzne zestawienie nowości w ZWCAD+ 2012 SP2

 

co-nowego-w-sp2

 

Szczegółowy opis zmian w ZWCAD+ 2012 SP2

Nowy silnik do obsługi rastrów

W SP2 zaimplementowano nowy silnik do obsługi rastrów, któa pozwala na płynną pracę z dużymi rastrami. Obecnie ZWCAD+ 2012 SP2 wczytuje rastra i umieszcza w pamięci na zasadzie piramidy (w każdym oddaleniu potrzebujemy innej szczegółowości wyświetlania - inaczej jeśli widzimy całego rastra, a innej jeśli powiększamy tylko mały fragment). Dodatkowo obraz rastrowy jest dzielony na kawałki (kafelki).

Konwersja ta następuje podczas otwierania pliku dwg, lub podczas wstawiania rastra. Wprowadzono także kolejne usprawnienie - mamy możliwość zdefiniowania dodatkowego folderu (np. na szybkim dysku lokalnym) w któym będą zapisywane zoptymalizowane obrazy rastrowe. Dzięki temu podczas ponownego otwierania rysunku z dużą ilością rastrów, ZWCAD+ 2012 SP2 odczyta natychmiast zoptymalizowane dane.

Poprawiono także drukowanie dużych rastrów na dużych formatach.

Wprowadzono obsługę plików pozycjonowania.

Obsługa przezroczystości rastrów to obecnie priorytet, i powinien zostać wprowadzony wkrótce.

Na rysunku poniżej pokazano ZWCAD+ 2012, z 6 rastrami (nie licząc zdjęć), każdy po około 70MB.

zwcad-z-rastrem 

Kreskowanie

Edycja granicy kreskowania - po usunięciu granicy kreskowania, można w oknie kresowania odtworzyć granicę kreskowania.

Dynamiczny podgląd kreskowania - wygląd kreskowania można zobaczyć bez wychodzenia z okna kresowania

kreskowanie

Oddzielne kreskowania - jeśli podczas jednego kreskowania zaznaczymy kilka obszarów, możemy utworzyć oddzielne kreskowania zamiast jednego zespolonego.

oddzielne-kreskowanie

 

ZOOMDISPHATCH - nowa zmienna systemowa dotycząca kreskowania. Włącza lub wyłącza wyświetlanie kreskowania podczas przesuwania / zoomowania.

Początek kreskowania - wprowadzono opcje do określania nowego początku kreskowania. Można wybrać narożniki granicy, lub środek.

poczatek-kreskowania 

Inne funkcje

Rysowanie linii - dodano możliwość podania kąta i długości linii. 

opcje-rysowania-linii

Pasek statusu - dodano ikony do przełączania cyklicznego i wprowadzania dynamicznego 

ikony-w-pasku-statusuAnaliza logu licencji sieciowej - dodano program, który pozwala na analizę sposobu wykorzystania licencji sieciowej (np. ilość nieduanych prób pobrania licencji, rozkład zajętości licencji w czasie). Wybrane parametry są eksportowane do arkusza kalkulacyjnego.

Migracja ustawień -  ustawienia użytkownika można zapisać do pliku i zaimportować na innym stanowisku, lub np. po reinstalacji programu ZWCAD+.

 

Nowe funkcje w ZWCAD+ 2012 SP2

Nowe polecenia: 

 1. JOIN - funkcja pozwala na łączenie różnych obiektów, np. łuków, linii, otwartych polilinii i  elips.
  join
 2. DRAWINGRECOVERY/DRAWINGRECOVERYHIDE - funkcja wyświetla okno w którym pokazuje pliki, które nie zostały prawidłowo zamknięte podczas ostatniej sesji programu (np. awaria prądu, zawieszenie komputera) wraz z podglądem.
 3. DIMENSION
 4. SELECTSIMILAR - funkcja pozwala na wybranie podobnych elementów do zaznaczonych. Z okna możemy wybrać cechy podobieństwa, np. kolor. Jeśli wybierzemy zielony okrąg i wskażemy kolor w oknie podobieństwa to zostaną wybrane wszystkie zielone obiekty.
  selectsmimilar
 5. GRAPHSCR ,
 6. TEXTMASK/ TEXTUNMASK(ET),
 7. GATTE(ET),
 8. FLATTEN(ET) - funkcja do "spłaszczania" brył. Rzutuje krawędzie bryły 3d na płaszczyznę.
  flatten
 9. NCOPY(ET),
 10. BLOCKEXTRACT(ET)

  

Nowe zmienne systemowe

 1. OSNAPZ - Pozwala ustawić, czy tryby lokalizacji są automatycznie rzutowane na płaszczyznę równoległą do płaszczyzny XY bieżącego układu LUW na bieżącej wysokości.
 2. DRSTATE - Włącza, wyłącza okno odzyskiwania rysunku
 3. RECOVERYMODE - Określa, czy okno odzyskiwania rysunku będzie się pojawiać automatycznie, po starcie programu.
 4. SELECTIONCYCLING - Włącza lub wyłącza funkcję wyboru cyklicznego
 5. SELECTSIMILARMODE - Określa właściwości wyboru obiektów podobnych.
 6. ZOOMDISPHATCH - Określa, czy kreskowanie ma być wyświetlane podczas skalowania, przesuwania rysunku.
 7. HPSEPARATE - Określa, czy program ma tworzyć kreskowanie zespolone jeśli kreskujemy kilka róznych obszarów, czy każdy obszar ma być oddzielnym kreskowaniem.

 

Nowe funkcje API 

I) Member function
     dxfOut
     dxfOutFields
II) Klasy
     AcDbDimAssoc
     AcDbPointRef
     AcDbOsnapPointRef
III) Funkcje globalne 
     acdbPostDimAssoc
     acdbIsTransSpatial
     acdbGetDimAssocId
     acdbUpdateDimension
     acdbGetDimAssocIds
     acedRegisterCustomDropTarget
     acedRevokeCustomDropTarget

 

Poprawa błędów

Wyeliminowano przyczynę ponad 200 typów zawieszeń programu na podstawie raportów zawieszeń. 

Interfejs użytkownika: 

 • 3136/4162: prawy klawisz myszy nie działał jak klawisz ENTER w trybie dynamicznego wprowadzania
 • 4250/4172/4892/2965/2899: problemy z wersjami językowymi Rus,Cht, Due,Jpn
 • 2687/4487: Wprowadzono dostęp do pewnych funkcji np. (BATTMAN, CleanScreen, GB2BIG5) niezależnie od interfejsu klasycznego/wstążkowego
 • 4434: Dodano opcje do włączania i wyłączania komunikatów np. o podstawianiu czcionek SHX,
 • 4580/4523: Dodano lub zmieniono informacje dialogowe, aby były bardziej przejrzyste w poleceniach takich jak: SYSVDLG, DETACHURL, COPYTOLAYER, COPYM, DIMARC, DIMSTYLE, DIMDISPLAY, FCMP, SAVE...
 • 4330/4804/4330/4918/3636: Dodano klawisze skrótu dla poleceń MATCHPROP, HATCH, BATCH, SCALELISTEDIT, OPTIONS, VIEW.

API

 •  LISP - 4803: nieoczekiwany komunikat przy poleceniu purge
 •  LISP - 4802/4443: naprawa działania reaktrów.
 •  LISP - 3541: wczytywanie niektórych funkcji ZRX
 •  LISP - 3296/4914: zawieszenia przy funkcji (vlax-get-acad-object), lub DDATTE.
 •  VBA - 4547: instalacja bibliotek VBA.
 •  VBA - 4314/4281/3544: Wybieranie obiektów DXF Group Code,
 •  VBA - 3736/3547: Brak obsługi "SupportPath" i "TempFilePath" obiektów ZcadPreferencesFiles.
 •  VBA - 3495: tworzenie tabel

Inne

 • copym - 4904/5072/4971: problem z szykiem,
 • ddedit - 4913: problem z wysokośćią tekstu przez DDEDIT
 • dimension - 4922: zła wartość wymiaru i określonej dokładności, 
 • dimreassociate - 1068/4321: DIMENREASSOCIATE nie działa na łuku,
 • explode - 4650/3384/4369: Problem przy niektórych blokach, tabelach i xrefach
 • filed - 4492/3924: błędne wyświetlanie w polach stworzonych w AutoCAD LT 2010 (brak ostatniej litery w oznaczeniu pola)
 • hatch -4800/3389/1051(30 problemów z tym związanych): problemy z kreskowaniem.  
 • image - 4258/2905/4747/3101/103: wolna praca, przesuwanie i skalowanie
 • image - 3689/4796: złe wyświetlanie rastra w pewnych przypadkach
 • image - 2863: problem przy obrocie o 180 stopni.
 • image - 3217/2630/4717/4468/4565/4384: problemy z drukowaniem i podglądem.
 • linetype - 4550: lustrzane odbicie tekstu w definicji linii.
 • plot - 4557/4714: błędne skalowanie obiektów OLE
 • plot - 4102: brak możliwości ustawień wydruku za pomocą polecenia -plot