vlax-get-acad-object

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
vlax-get-acad-object

(vlax-get-acad-object)

Zwraca obiekt aktualnej sesji aplikacji ZWCAD.

Przykład:
(vlax-get-acad-object)
Zwraca:
#< VLA-OBJECT IZcadApplication 55cf4190 >